TRUE Phatthanakarn เจ้าของโครงการ : บริษัท ทรูพรอพเพอร์ที จำกัด ระยะเวลาการดำเนินงาน : 2 เดือนพฤษภาคม 2555 – 28 เดือนกุมภาพันธ์ 2556 (9.5 เดือน) มูลค่าโครงการ : 372 ล้านบาท สถานที่ตั้ง : อาคารทรู 2 ถนนพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร

TRUE Phatthanakarn
เจ้าของโครงการ : บริษัท ทรูพรอพเพอร์ที จำกัด
ระยะเวลาการดำเนินงาน : 2 เดือนพฤษภาคม 2555 – 28 เดือนกุมภาพันธ์ 2556 (9.5 เดือน)
มูลค่าโครงการ : 372 ล้านบาท
สถานที่ตั้ง : อาคารทรู 2 ถนนพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร