Plum Condo Rangsit Fresh ( PPRF ) เจ้าของโครงการ : บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด ( มหาชน ) ระยะเวลาการดำเนินงาน : 15 เดือนกรกฎาคม 2564 – 14 เดือนสิงหาคม 2565 มูลค่าโครงการ : 217 ล้านบาท สถานที่ตั้ง : ถนนพหลโยธิน กม.36 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

Plum Condo Rangsit Fresh ( PPRF )
เจ้าของโครงการ : บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด ( มหาชน )
ระยะเวลาการดำเนินงาน : 15 เดือนกรกฎาคม 2564 – 14 เดือนสิงหาคม 2565
มูลค่าโครงการ : 217 ล้านบาท
สถานที่ตั้ง : ถนนพหลโยธิน กม.36 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี