RAVEEVAN SUITE เจ้าของโครงการ : บริษัท เวชสุวรรณ พร็อพเพอตี้ จำกัด ระยะเวลาการดำเนินงาน : 20 เดือนธันวาคม – 20 เดือนกันยายน (21 เดือน) มูลค่าโครงการ : 397 ล้านบาท สถานที่ตั้ง : 162 ซอยสุขุมวิท33 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

RAVEEVAN SUITE
เจ้าของโครงการ : บริษัท เวชสุวรรณ พร็อพเพอตี้ จำกัด
ระยะเวลาการดำเนินงาน : 20 เดือนธันวาคม – 20 เดือนกันยายน (21 เดือน)
มูลค่าโครงการ : 397 ล้านบาท
สถานที่ตั้ง : 162 ซอยสุขุมวิท33 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร