บริษัท ฑีฆาก่อสร้าง จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่ 28 ซอย งามวงศ์วาน 6 ตำบล บางเขน อำเภอเมืองนนทบุรี  นนทบุรี  11000

โทรศัพท์ : 02-965-999510 (คู่สายอัตโนมัติ)

แฟ็ก : 02-965-9559 (ส่วนกลาง)

หรือท่านสามารถส่ง แฟ็ก ตรงแผนกได้ที่

แฟ็ก : 02-1959315 (ฝ่ายบริหาร)

แฟ็ก : 02-195-9316-17 (ฝ่ายจัดซื้อ)

แฟ็ก : 02-195-9318 (ฝ่ายบัญชี)

แฟ็ก : 02-195-9319 (ฝ่ายประมาณราคา)

อีเมล : info@tekacon.com

  รูปแผนที่บริษัท