บริษัท ฑีฆาก่อสร้าง จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 28 ซอยงามวงศ์วาน 6 ตำบลบางเขน

อำเภอเมืองนนทบุรี  จังหวัดนนทบุรี  11000

โทรศัพท์ : 02-965-9995 (10 คู่สายอัตโนมัติ)

แฟ็ก : 02-965-9559 (ส่วนกลาง)

อีเมล : info@tekacon.com

หรือสามารถติดต่อหน่วยงานตรงได้ที่

หน่วยงานจัดซื้อ

โทรศัพท์ : 02-965-9995 ต่อ 156

อีเมล : purchase@tekacon.com

หน่วยงานบัญชีและการเงิน

Line ID : @873yiwug

อีเมล : บัญชี account@tekacon.com / การเงิน finance@tekacon.com

หน่วยงานทรัพยากรมนุษย์

โทรศัพท์ : 02-965-9995 ต่อ 132, 139

หน่วยงานประมาณราคา

โทรศัพท์ : 02-965-9995 ต่อ 340

อีเมล : estimate@tekacon.com

แผนที่บริษัท

แผนที่บริษัท