• title
  • title
  • title
  • title
  • title
  • title
  • title
  • title
  • title
  • title
  • title
  • title
  • title
  • title
  • title
  • title
  • title
  • title
  • title
  • title
  • title
  • title
  • title
  • title
  • title
  • title
  • title
  • title
  • title
  • title
  • title
  • title
  • title
  • title
  • title
  • title
  • title
  • title
  • title
  • title
  • title
  • title
  • title
  • title
  • title
  • title
  • title
  • title
  • title
  • title
  • title
  • title
  • title
  • title
  • title
  • title
  • title
  • title
  • title
  • title
  • title
  • title
  • title
  • title
  • title
  • title
  • title
  • title
  • title
  • title
  • title
  • title
  • title
  • title
  • title
  • title
  • title
  • title
  • title
  • title
  • title
  • title
  • title
  • title
  • title
  • title
  • title
  • title
  • title
  • title
  • title
  • title
  • title
  • title
  • title
  • title
  • title
  • title
  • title
  • title
  • title
  • title
  • title
  • title
  • title
  • title
  • title
  • title
  • title
  • title
  • title
  • title
  • title
  • title
  • title
  • title
  • title
  • title
  • title
  • title
  • title
  • title
  • title
  • title
  • title
  • title
  • title
  • title
  • title
  • title
  • title
  • title
  • title
  • title
  • title
  • title
  • title
  • title
  • title
  • title
  • title
  • title
  • title
  • title
  • title
  • title
  • title
  • title
  • title
  • title
  • title
  • title
  • title

ยินดีต้อนรับสู่ เวปไซต์ ฑีฆาก่อสร้าง

บริษัท ฑีฆาก่อสร้าง จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 10 มกราคม 2527 โดยวิศวกรผู้ชำนาญการ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อรับเหมาก่อสร้างงานอาคารที่มีคุณภาพ จากผลงานกว่า 30 ปีที่ผ่านมา...

Read more

 โครงการที่สำคัญ


 ข่าวล่าสุด

บริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคเหนือ และภาคอีสาน

2017-08-08 14:16:27

วันจันทร์ ที่ 7 สิงหาคม 2560 เวลา 15.00 น.

Read more

พิธีลงนามสัญญาแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน

2017-07-19 16:52:47

บริษัท ฑีฆาก่อสร้าง จำกัด ได้จัดพิธีลงนามสัญญาแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน

Read more

พิธีวางศิลาฤกษ์ โครงการIDEO MOBI SUKUMVIT66

2017-04-21 16:37:20

วันศุกร์ ที่21 เมษายน 2560 พิธีวางศิลาฤกษ์ โครงการIDEO MOBI SUKUMVIT66 

Read more