Teka news

ข่าวกิจกรรมภายใน ข่าวความเคลื่อนไหว ข่าวและกิจกรรมทั้งหมด

บริษัท ฑีฆาก่อสร้าง จำกัด (มหาชน) ร่วมสนับสนุนให้พนักงานและคนงาน เข้ารับวัคซีนป้องกันโควิด-19 เข็มที่ 2 บริเวณห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพลาซ่า สาขารัตนาธิเบศร์

บริษัท ฑีฆาก่อสร้าง จำกัด (มหาชน) ร่วมสนับสนุนให้พนักงานและคนงาน เข้ารับวัคซีนป้องกันโควิด-19 เข็มที่ 2 บริเวณห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพลาซ่า สาขารัตนาธิเบศร์ 30 สิงหาคม 2564 ทางบริษัทได้เพิ่มความมั่นใจในงานทำงานให้กับพนักงาน โดยสนับสนุนและเร่งรัดให้พนักงานและบุคลากรในองค์กรได้รับวัคซีนป้องกันโรคระบาดโควิด-19 เข็มที่ 2 ส่งต่อประสิทธิภาพการทำงานและติดต่อประสานงานที่ดียิ่งขึ้นทั้งภายในองค์กรระหว่างองค์กร-ชุมชนรอบข้างของไซต์งาน-สังคม-ครอบครัวของพนักงาน เพิ่มความอุ่นใจยิ่งขึ้น ทางบริษัทยังคงเดินหน้ามาตรการ [...]

ข่าวความเคลื่อนไหว ข่าวและกิจกรรมทั้งหมด

บริษัท ฑีฆาก่อสร้าง จำกัด (มหาชน) ร่วมสนับสนุนให้พนักงานและคนงาน เข้ารับวัคซีนป้องกันโควิด-19 จากสำนักงานประกันสังคม บริเวณห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพลาซ่า สาขารัตนาธิเบศร์

ที่ผ่านมาบริษัทมีนโยบายเร่งรัดในการจัดหาวัคซีนให้กับพนักงาน และบุคลากรภายในองค์กร เพื่อป้องกันโรคระบาดโควิด-19 และสร้างความมั่นใจให้กับ “พนักงาน-ครอบครัว-สังคม-ชุมชนรอบข้างของไซต์งาน “ ให้เกิดความอุ่นใจเพิ่มมากขึ้น ทางบริษัทได้ประสานงานให้พนักงานและคนงานทุกท่านได้รับวัคซีนอย่างน้อยเป็นจำนวน 2 เข็ม ตามที่ภาครัฐกำหนด คณะผู้บริหาร พนักงาน พร้อมทั้งคนงาน บริษัท ฑีฆาก่อสร้าง จำกัด ( มหาชน ) [...]

ข่าวความเคลื่อนไหว ข่าวและกิจกรรมทั้งหมด

ฑีฆาก่อสร้าง รับสิ่งของอุปโภค บริโภคและฟ้าทะลายโจร พร้อมกำลังใจจากคุณภณ รักสกุลนิตย์และเพื่อน ร่วมกับร้านอาหารครัวกลางกรุง

บริษัท ฑีฆาก่อสร้าง จำกัด (มหาชน) ได้รับมอบสิ่งของอุปโภค บริโภค และฟ้าทะลายโจรจากคุณภณ รักสกุลนิตย์และเพื่อน ช่วยเหลือแรงงานในแค้มป์ก่อสร้าง เพิ่มกำลังใจด้วยอาหารหลากหลายชนิดมาเติบเต็มเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าเดิมจากร้านอาหารครัวกลางกรุง ซึ่งทางหน่วยงานได้จัดสรรสิ่งของไปยังพนักงานและคนงานในแค้มป์ก่อสร้างเป็นที่เรียบร้อย ประกอบด้วย– วัตถุดิบการทำอาหารผักสดต่างๆ น้ำมันพืช ผงชูรส ผงปรุงรสต่าง ๆ วัตถุดิบตำส้มตำพร้อมเครื่องปรุงรสต่าง ๆ 220 [...]

 บริษัท ฑีฆาก่อสร้าง จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่ 28 ซอย งามวงศ์วาน 6 ตำบล บางเขน อำเภอเมืองนนทบุรี  นนทบุรี  11000

โทรศัพท์ : 02-965-9995   (10 คู่สายอัตโนมัติ)

แฟ็ก : 02-965-9559   (ส่วนกลาง)

.