SEARIDGE HUA HIN CONDOMINIUM เจ้าของโครงการ : บริษัท เซียร์ร่า โปรเจคส์ จำกัด ระยะเวลาการดำเนินงาน : เดือนกุมภาพันธ์ 2552 – เดือนมีนาคม 2553 (14 เดือน) มูลค่าโครงการ : 131 ล้านบาท สถานที่ตั้ง : ซอยหัวหิน 134 ถนนเพชรเกษม ตำบลหนองแก อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

SEARIDGE HUA HIN CONDOMINIUM
เจ้าของโครงการ : บริษัท เซียร์ร่า โปรเจคส์ จำกัด
ระยะเวลาการดำเนินงาน : เดือนกุมภาพันธ์ 2552 – เดือนมีนาคม 2553 (14 เดือน)
มูลค่าโครงการ : 131 ล้านบาท
สถานที่ตั้ง : ซอยหัวหิน 134 ถนนเพชรเกษม ตำบลหนองแก อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์