THE LINE Vibe Phahonyothin เจ้าของโครงการ : บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) ระยะเวลาการดำเนินงาน : 2 พฤศจิกายน 2565 – 30 เมษายน 2567 มูลค่าโครงการ : 515 ล้านบาท สถานที่ตั้ง : ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

THE LINE Vibe Phahonyothin

เจ้าของโครงการ : บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)
ระยะเวลาการดำเนินงาน : 2 พฤศจิกายน 2565 – 30 เมษายน 2567
มูลค่าโครงการ : 515 ล้านบาท
สถานที่ตั้ง : ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร