RANGSIT CAR PARK เจ้าของโครงการ : บริษัท ปทุมรักษ์ จำกัด ระยะเวลาการดำเนินงาน : เดือนพฤษภาคม 2553 – เดือนมีนาคม 2554 (10 เดือน) มูลค่าโครงการ : 68 ล้านบาท สถานที่ตั้ง : โรงพยาบาลแพทย์รังสิต ถนนพหลโยธิน อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

RANGSIT CAR PARK
เจ้าของโครงการ : บริษัท ปทุมรักษ์ จำกัด
ระยะเวลาการดำเนินงาน : เดือนพฤษภาคม 2553 – เดือนมีนาคม 2554 (10 เดือน)
มูลค่าโครงการ : 68 ล้านบาท
สถานที่ตั้ง : โรงพยาบาลแพทย์รังสิต ถนนพหลโยธิน อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี