TOYOTA PARK MALL เจ้าของโครงการ : บริษัท โตโยต้า เฟรนส์ชิบ จำกัด ระยะเวลาการดำเนินงาน : เดือนเมษายน 2555 – เดือนพฤศจิกายน 2555 (10 เดือน) มูลค่าโครงการ : 235 ล้านบาท สถานที่ตั้ง : ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

TOYOTA PARK MALL
เจ้าของโครงการ : บริษัท โตโยต้า เฟรนส์ชิบ จำกัด
ระยะเวลาการดำเนินงาน : เดือนเมษายน 2555 – เดือนพฤศจิกายน 2555 (10 เดือน)
มูลค่าโครงการ : 235 ล้านบาท
สถานที่ตั้ง : ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี