SKYLINE RATTANATHIBET  เจ้าของโครงการ : บริษัท เอเจ พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (AJ Property) ระยะเวลาการดำเนินงาน : 20 เดือนมีนาคม 2558 – 21 เดือนมีนาคม 2559 (24 เดือน) มูลค่าโครงการ : 640 ล้านบาท สถานที่ตั้ง : ห่างจาก MRT สายสีม่วง 200 เมตร นนทบุรี

SKYLINE RATTANATHIBET 
เจ้าของโครงการ : บริษัท เอเจ พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (AJ Property)
ระยะเวลาการดำเนินงาน : 20 เดือนมีนาคม 2558 – 21 เดือนมีนาคม 2559 (24 เดือน)
มูลค่าโครงการ : 640 ล้านบาท
สถานที่ตั้ง : ห่างจาก MRT สายสีม่วง 200 เมตร นนทบุรี