CENTRIC RATCHADA – HUAIKHWANG เจ้าของโครงการ : บริษัท เอสซี แอทเสท คอร์ปอเรชั่น (จำกัด) มหาชน (SC ASSET) ระยะเวลาการดำเนินงาน : 1 เดือนเมษายน 2557 – 31 เดือนมกราคม 2559 (22 เดือน) มูลค่าโครงการ : 604.5 ล้านบาท สถานที่ตั้ง : อยู่ติดกับรถไฟฟ้า MRT สถานีห้วยขวาง กรุงเทพ

CENTRIC RATCHADA – HUAIKHWANG
จ้าของโครงการ : บริษัท เอสซี แอทเสท คอร์ปอเรชั่น (จำกัด) มหาชน (SC ASSET)
ระยะเวลาการดำเนินงาน : 1 เดือนเมษายน 2557 – 31 เดือนมกราคม 2559 (22 เดือน)
มูลค่าโครงการ : 604.5 ล้านบาท
สถานที่ตั้ง : อยู่ติดกับรถไฟฟ้า MRT สถานีห้วยขวาง กรุงเทพ