อาคารที่จอดรถ Building E ENCO TERMINAL (ENTER) เจ้าของโครงการ : บริษัท เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ จำกัด ระยะเวลาการดำเนินงาน : 28 พฤศจิกายน 2565 – 23 กันยายน 2566 มูลค่าโครงการ : 148.89 ล้านบาท สถานที่ตั้ง : ถนนกำแพงเพชร 6 แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 

อาคารที่จอดรถ Building E ENCO TERMINAL (ENTER)

เจ้าของโครงการ : บริษัท เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ จำกัด

ระยะเวลาการดำเนินงาน : 28 พฤศจิกายน 2565 – 23 กันยายน 2566

มูลค่าโครงการ : 148.89 ล้านบาท

สถานที่ตั้ง : ถนนกำแพงเพชร 6 แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร