มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง เจ้าของโครงการ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ระยะเวลาการดำเนินงาน : 1 เดือนกรกฎาคม 2555 – 19 เดือนกุมภาพันธ์ 2557 (11เดือน) มูลค่าโครงการ : 141 ล้านบาท สถานที่ตั้ง : จังหวัดระยอง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง
เจ้าของโครงการ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ระยะเวลาการดำเนินงาน : 1 เดือนกรกฎาคม 2555 – 19 เดือนกุมภาพันธ์ 2557 (11เดือน)
มูลค่าโครงการ : 141 ล้านบาท
สถานที่ตั้ง : จังหวัดระยอง