IDEO MOBI WONGSAWANG เจ้าของโครงการ : บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ระยะเวลาการดำเนินงาน : 1 เดือนกุมภาพันธ์ 2558 – 31 เดือนกรกฎาคม 2559 (18 เดือน) มูลค่าโครงการ : 598 ล้านบาท สถานที่ตั้ง : อยู่ติดกับรถไฟฟ้า MRT สถานีบางซ่อน

IDEO MOBI WONGSAWANG
เจ้าของโครงการ : บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
ระยะเวลาการดำเนินงาน : 1 เดือนกุมภาพันธ์ 2558 – 31 เดือนกรกฎาคม 2559 (18 เดือน)
มูลค่าโครงการ : 598 ล้านบาท
สถานที่ตั้ง : อยู่ติดกับรถไฟฟ้า MRT สถานีบางซ่อน