อาคารศูนย์บริหารทางพิเศษ กทพ. เจ้าของโครงการ : การทางพิเศษแห่งประเทศไทย ระยะเวลาการดำเนินงาน : เดือนตุลาคม 2560 – เดือนกุมภาพันธ์ 2563 มูลค่าโครงการ : 2,543 ล้านบาท สถานที่ตั้ง : ถนนพระราม 9 ห้วยขวาง กรุงเทพฯ

อาคารศูนย์บริหารทางพิเศษ กทพ.
เจ้าของโครงการ : การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ระยะเวลาการดำเนินงาน : เดือนตุลาคม 2560 – เดือนกุมภาพันธ์ 2563
มูลค่าโครงการ : 2,543 ล้านบาท
สถานที่ตั้ง : ถนนพระราม 9 ห้วยขวาง กรุงเทพฯ