Author Archives: teka_admin02 teka_admin02

บริษัท ฑีฆาก่อสร้าง จำกัด (มหาชน) สนับสนุนให้พนักงาน และคนงาน เข้ารับวัคซีนป้องกันโควิด-19 เข็มที่ 3 บริเวณห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพลาซ่า สาขารัตนาธิเบศร์

24 มกราคม 2565 บริษัทฯ ใส่ใจสุขภาพของพนักงาน และคนงาน พร้อมให้ความร่วมมือปฏิบัติตามคำแนะนำจากสํานักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน โดยพาพนักงาน และคนงานเข้ารับการฉีดวัคซีนเข็ม 3 เพื่อกระตุ้นให้ภูมิคุ้มกันสูงขึ้น และป้องกันโรคโควิด-19 โดยเฉพาะสายพันธุ์โอมิครอน Omicron (B.1.1.529) ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาทางบริษัทยังคงเดินหน้ามาตรการโควิด-19 อย่างต่อเนื่อง เข้มงวดทั้งในสำนักงาน และทุกไซด์งานของบริษัทฯ คณะผู้บริหาร พนักงาน พร้อมทั้งคนงาน บริษัท ฑีฆาก่อสร้าง จำกัด ( มหาชน ) ขอขอบพระคุณสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน ที่อำนวยความสะดวก และดูแลให้การรับวัคซีนเข็มที่ 3 เป็นไปโดยราบรื่น ทำให้พนักงานของเรามีกำลังใจ และความมุ่งมั่นตั้งใจในการทำงาน เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยฝ่าวิกฤติโควิด-19 #พลังฑีฆา #วัคซีนเข็ม3 #ฉีดแล้วจ้า #ฉีดไม่กลัวกลัวไม่ฉีด #IGOTVACCINATED รวมใจเป็นหนึ่ง เคียงข้างด้วยใจ ผ่านวิกฤตไปด้วยกัน

ชาวฑีฆาฯ ร่วมส่งข้อความแสดงความยินดี 38 ปี TEKA Together ฑีฆาฯและรับของขวัญพิเศษจากผู้บริหาร

25 มกราคม 2565 บริษัท ฑีฆาก่อสร้าง จำกัด (มหาชน) ได้ประกาศรางวัลจากกิจกรรม 38 ปี โดยให้พนักงานได้แสดงเรื่องราวที่ประทับใจ ภายใต้กิจกรรมร่วมแสดงความยินดีในโอกาสครบรอบ 38 ปีฑีฆาฯ โดยส่งความรู้สึกแสดงความยินดี ความภาคภูมิใจ สร้างกำลังใจ คำอวยพร คำเชื่อมั่นต่างๆ เพื่อให้ชาวที่ฑีฆาฯได้ส่งต่อความรู้สึกระหว่างพนักงานและผู้บริหาร โดยพนักงานที่ได้ร่วมกิจกรรมดังกล่าว ได้รับของรางวัลจากผู้บริหารทั้งภายในสำนักงานใหญ่และทุกๆไซต์งาน คุณวีระศักดิ์ วานิชวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ฑีฆาก่อสร้าง จำกัด (มหาชน) กล่าวขอบคุณพนักงานทุกคนที่สามัคคีร่วมแรง ร่วมใจกัน ฝ่าฟันปัญหาอุปสรรคต่างๆ มาด้วยกันโดยตลอด และเป็นกำลังสำคัญที่ทำให้บริษัทก้าวมาสู่จุดนี้ได้ แต่ละท่านถ่ายทอดความรู้สึกที่ดีออกมาได้ดีมากๆ

4 พันธมิตรร่วมสวัสดีปีใหม่และสุขสันต์วันเด็ก แบบเวันระยะห่าง ปี2565 ณ ชุมชนหน้าตลาดศิรินทร์ รอบโครงการ RTWO

โครงการไอซีเอสพร้อมพันธมิตร ร่วมสวัสดีปีใหม่และสุขสันต์วันเด็ก แบบเวันระยะห่าง ปี 2565 ณ ชุมชนหน้าตลาดศิรินทร์ นำโดยบริษัท ไอซีเอส จำกัด และ บริษัท ไอคอนสยาม จํากัด ร่วมกับ 2 พันธมิตร ได้แก่ บริษัท ทรัสตี้ โปรเจค แมเนจเมนต์ จำกัด และบริษัท ฑีฆาก่อสร้าง จำกัด (มหาชน) ลงพื้นที่เพื่อสวัสดีปีใหม่ 2565 กับคณะกรรมการชุมชน และคนในชุมชนโดยรอบ พร้อมทั้งมอบของขวัญวันเด็กให้กับเยาวชนในชุมชน ที่ผ่านมาโครงการฯได้รับการสนับสนุนและช่วยเหลือจากทางชุมชนหน้าตลาดศิรินทร์เป็นอย่างดี โดยการดำเนินการการก่อสร้างได้เร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จ เพื่อลดผลกระทบต่างๆ และเปิดใช้งานอาคารเพื่อความเจริญและความสะดวกสบายของทุกคน ตลอดระยะเวลาของโครงการฯ กลุ่มพันธมิตรได้ลงพื้นที่ช่วยเหลือชุมชนอย่างต่อเนื่อง เราได้ดำเนินการโครงการตรวจสุขภาพรอบชุมชน นอกจากนี้ทางเราได้เตรียมดำเนินการตามคำแนะนำ และรับฟังความคิดเห็นของชุมชนเพื่อนำมาแก้ไขปัญหาทั้งทางตรง และผ่านคณะกรรมการชุมชน เพื่อให้ชุมชนได้รับประโยชน์สูงสุด

บริษัท ฑีฆาก่อสร้าง จำกัด (มหาชน) จัดพิธีมอบเกียรติบัตรอายุงาน ( LONG SERVICE AWARD ) ประจำปี 2563

23 ธันวาคม 2564 บริษัท ฑีฆาก่อสร้าง จำกัด (มหาชน) จัดพิธีมอบเกียรติบัตรอายุงาน และรางวัลพิเศษ ( LONG SERVICE AWARD ) ประจำปี 2563 เพื่อแสดงความขอบคุณพนักงานที่ได้ปฏิบัติงานด้วยความมุ่งมั่น และทุ่มเท ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา โดยมี 3 ประเภทรางวัล ได้แก่ อายุงาน 5 ปี 10 ปี และ 15 ปี คุณศิริวรรณ ศักดิ์สุริยา ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบริหาร กล่าวว่า ขอขอบคุณทุกคนที่อยู่ด้วยกันมายาวนาน รู้สึกดีใจที่ทุกคนเลือกที่จะอยู่กับฑีฆาฯ เลือกที่จะอยู่กับบ้านหลังนี้อย่างยาวนาน ในชีวิตการทำงานมีทั้งวันที่ดีและวันที่ไม่ดีอยู่ตลอดเวลาซึ่งทุกสิ่งทุกอย่างที่ผ่านเข้ามาถือเป็นบททดสอบ เป็นสิ่งที่ทำให้เราได้เรียนรู้พัฒนาตัวเองต่อไป ในส่วนของผู้บริหารเป็นผู้ดูแลองค์กร ก็จะพยายามทำบ้านหลังนี้ ทำองค์กรของเรา ให้มั่นคงให้เติบโตขึ้นไปเรื่อยๆ เพื่อให้ทุกคนได้อยู่ในบ้านหลังนี้ อยากรู้สึกภาคภูมิใจ รู้สึกมั่นคงและมีความสุข บริษัท ฑีฆาก่อสร้าง จำกัด (มหาชน) ขอขอบพระคุณ #พลังฑีฆา ที่มุ่งมั่นทุ่มเททำงานด้วยความตั้งใจ และสร้างผลงานที่ดีให้กับองค์กรนำไปสู่ความสำเร็จ […]

ฑีฆาฯ รับสมัครเพื่อนร่วมงานในตำแหน่งงานที่ดีที่สุด ส่งท้ายปี 2564 พร้อมบรรยากาศการทำงานแบบมืออาชีพ

ฑีฆาฯ รับสมัครเพื่อนร่วมงานในตำแหน่งงานที่ดีที่สุดส่งท้ายปี 2564 พร้อมบรรยากาศการทำงานแบบมืออาชีพและมีความมุ่งมั่นตั้งใจเดียวกันเพื่อให้งานต่างๆสามารถบรรลุถึงเป้าหมายร่วมกัน มีหัวใจสามัคคีการทำงานร่วมกัน.สิ่งที่สำคัญที่สุดของชาว ฑีฆาฯ หน่วยงาน NUE NOBLE SRINAKARIN ยึดมั่นในการทำงาน เพื่อให้เกิดความรับผิดชอบต่อส่วนรวม เพื่อก้าวสู่ความสำเร็จขององค์กร ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ในการปฏิบัติงานและพยายามปรับปรุงงาน รู้จักการวางแผนและลงมือปฏิบัติบนพื้นฐานที่ทุกคนต้องทราบถึงเป้าหมายในการทำงานขององค์กร และทำงานของตนให้บรรลุเป้าหมาย.สำหรับ 5 ตำแหน่งงานที่ดีที่สุดส่งท้ายปี 25641. โฟร์แมน (ประจำไซต์งานก่อสร้างแถวงามวงศ์วาน)– ควบคุม ดูแล การดำเนินงานก่อสร้าง (งานโครงสร้าง หรือ งานสถาปัตย์) ให้เป็นไปตามแบบและแผนงานที่ทางหัวหน้ากำหนด โดยประสานงานกับผู้บังคับบัญชา ในการเตรียมกำลังคน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักร และวิธีการทำงาน เพื่อจ่ายงานให้กับคนงานURL : https://www.tekacon.com/jobs/recruit-foreman-low-rise-village-project-in-sai-noi-area-nonthaburi-province-december-2021/2. เจ้าหน้าที่ทรัพยากรมนุษย์ (งานพัฒนา)มีประสบการณ์การทำงานการบริหารงานบุคคลด้านการพัฒนาบุคลากร การจัดทำใบกำหนดหน้าที่งาน การประเมินผลการปฏิบัติงาน 5 ปีขึ้นไปURL : https://www.tekacon.com/jobs/recruit-human-resources-officer-december-2021/3. เจ้าหน้าที่ธุรการประจำไซต์งานจัดทำและตรวจสอบเอกสารการจ่ายค่าแรงของคนงานรายวันให้ถูกต้อง ครบถ้วน ตรงตามงวดการจ่าย และตรวจสอบเอกสารของแรงงานต่างด้าวให้ถูกต้องตามกฎหมาย, อำนวยความสะดวกด้านระบบสาธารณูปโภคและสวัสดิการของพนักงานและคนงาน, ควบคุมดูแลทรัพย์สินและอุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงานให้เพียงพอต่อการใช้งานและเป็นไปตามระเบียบของบริษัทURL : https://www.tekacon.com/jobs/recruit-site-admin-december-2021/ 4. […]

บริษัท ฑีฆาก่อสร้าง จำกัด (มหาชน) จัดการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟในสำนักงานใหญ่

20 ธันวาคม 2564 บริษัท ฑีฆาก่อสร้าง จำกัด (มหาชน) จัดการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ประจำปี 2564 ซึ่งเป็นมาตรการความปลอดภัยของบริษัท นอกจากนี้ ยังสอดคล้องกับกฎกระทรวงแรงงานที่ได้กำหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน เกี่ยวกับการป้องกัน และระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2555 การดำเนินการครั้งนี้ ถือเป็นการเตรียมความพร้อมให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจ และสามารถปฏิบัติตามขั้นตอนต่างๆในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน ที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างถูกต้องทั้งการฝึกซ้อมดับเพลิงและการอพยพหนีไฟ พร้อมกันนี้ยังเพิ่มเติมความรู้ในการใช้ถังดับเพลิงต่างๆที่มีสารเคมีที่แตกต่างกัน การติดตั้งอุปกรณ์สัญญาณเตือนภัย รวมถึงการรักษาความปลอดภัยด้านเอกสาร และข้อมูลที่สำคัญหากเกิดเหตุไฟไหม้ในสำนักงานของบริษัทอีกด้วย สำหรับการจัดการบุคลากรภายในสำนักงาน ทางบริษัทได้แต่งตั้งผู้ที่เกี่ยวข้องในแต่ละชั้น และแต่ละแผนกให้มีหน้าที่ที่ชัดเจนในการอพยพหนีไฟ ให้มาที่จุดรวมพลซึ่งถือเป็นบริเวณจุดปลอดภัย รวมถึงการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยหนีภัยจากอาคารสูงเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้น นอกจากนี้ ทางบริษัทได้เตรียมแผนเพื่อติดต่อหน่วยงานภาครัฐ และสถานพยาบาลข้างเคียง นำไปสู่การลดความสูญเสียต่อชีวิต และทรัพย์สินของหน่วยงานเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินอีกด้วย #พลังฑีฆา #แผนระงับเหตุอัคคีภัย #อพยพหนีไฟ

คุณวีระศักดิ์ วานิชวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ฑีฆาก่อสร้าง จำกัด (มหาชน) ได้รับการประกาศเกียรติคุณบุคคลตัวอย่างภาคธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์แห่งปี 2021

มูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (มสวท.) จัดพิธีมอบประกาศเกียรติคุณ บุคคลคุณภาพแห่งปี 2021 (QUALITY PERSONS OF THE YEAR 2021) โดย ศ.ดร.เกษม จันทร์แก้ว องคมนตรี มอบโล่ประกาศเกียรติคุณบุคคลตัวอย่างภาคธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์แห่งปี 2021 ให้แก่ คุณวีระศักดิ์ วานิชวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ฑีฆาก่อสร้าง จำกัด (มหาชน) เพื่อยกย่องบุคคคลที่ประสบความสำเร็จชีวิตในการทำงาน และอุทิศตนทำประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ ผ่านแนวคิดหลักคิดในการทำงานและทรรศนะที่มีต่อวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีที่สำคัญมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ หลักคิดในการทำงาน จะทำงานให้สำเร็จเราต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจน มีความมุ่งมั่นที่จะทำงานให้สำเร็จ มีความรับผิดชอบต่อภารกิจ ต่องานที่เราต้องทำ โดยเฉพาะอย่างยิ่งความรับผิดชอบต่อลูกค้า ที่ต้องตอบสนองความต้องการให้ได้ตามที่ลูกค้าต้องการ พัฒนาตัวเราให้มีคุณภาพให้มีผลงานที่ดีตรงตามความต่องการของลูกค้าได้อย่างไร นั่นเป็นเรื่องสำคัญที่เราต้องสร้างให้ได้ ทรรศนะที่มีต่อวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเรื่องวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นเรื่องสำคัญต่อมวลมนุษยชาติ ที่จะนำมาพัฒนา หรือสร้าง เพื่อให้โลกเจริญก้าวหน้า เพื่อตอบสนองความต้องการของมนุษย์ให้มีความเจริญ มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องโทรศัพท์ เรื่องรถยนต์ หรือเรื่องงานก่อสร้าง หรือเรื่องอะไรก็ตาม วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีล้วนมีความสำคัญ ในการพัฒนางาน และพัฒนาประเทศชาติ สำคัญทั้งสิ้นเลยครับ

Quality Control Checked หนึ่งในมาตรฐานที่สร้างความเชื่อมั่นในคุณภาพที่อยู่อาศัยของทุกโครงการ ในเครือแสนสิริ

บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) พร้อมพันธมิตร ลงพื้นที่ตรวจสอบคุณภาพทุกรายละเอียดของโครงการ เดอะไลน์ พหลโยธิน พาร์ค  ภายใต้มาตรฐาน Quality Control Checked นำโดยคุณอุทัย อุทัยแสงสุข ประธานผู้บริหารสายงานปฏิบัติการ บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ 4 พันธมิตร  ได้แก่ คุณรณกร ฉัตรสุวรรณกิจ กรรมการผู้จัดการ  บริษัท ดิพรอมิสคอนสตรั๊คชั่น คอนซัลติ้ง จำกัด, คุณ วีระศักดิ์ วานิชวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ฑีฆาก่อสร้าง จำกัด (มหาชน), คุณสายันธ์ จันทนวล กรรมการผู้จัดการ บริษัท นิว อิเล็คตริคัล เทคโนโลยี่ จำกัด  และคุณนันทวัช ธูปศรี กรรมการผู้จัดการ บริษัท พีเอสเอ็น อินเตอร์เซท จำกัด ก่อนส่งมอบงานคุณภาพให้ลูกค้าเพื่อการพักอาศัยอย่างมั่นใจ […]

ฑีฆาก่อสร้างฯ ร่วมสนับสนุนอุปกรณ์ก่อสร้างแก่ มูลนิธิที่อยู่อาศัย ประเทศไทย

1 ธันวาคม 2564 บริษัท ฑีฆาก่อสร้าง จํากัด (มหาชน) สนับสนุนอุปกรณ์การก่อสร้างแก่มูลนิธิที่อยู่อาศัย ประเทศไทย( Habitat for Humanity Thailand ) จ.ปทุมธานี เพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชนที่ ไม่มีที่พักอาศัย ด้อยโอกาส หรือขาดแคลนทุนทรัพย์ในการสร้าง หรือ ปรับปรุงที่อยู่อาศัย ให้สามารถมีที่อยู่อาศัยที่เหมาะสม เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาชุมชน ส่งต่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในระดับประเทศต่อไป มูลนิธิที่อยู่อาศัย ประเทศไทย( Habitat for Humanity Thailand ) ได้ดำเนินการในประเทศไทยตั้งแต่ปี 2541 ให้การช่วยเหลือแก่ผู้ที่มีที่พักอาศัยค่อนข้างลำบาก และมีความต้องการที่จะพัฒนาและปรับปรุงที่อยู่อาศัยให้ดีขึ้น ทางมูลนิธิได้ดำเนินการเข้าไปช่วยเหลือผู้ที่มีรายได้น้อยอย่างต่อเนื่อง โดยการร่วมมือกับหน่วยงานอื่นๆ ทั้งภาครัฐบาล และภาคเอกชน สำหรับการคัดเลือกเพื่อพัฒนาที่พักอาศัยในเบื้องต้น ได้ทำการสำรวจ โดยทำการประสานกับผู้นำชุมชนในพื้นที่ รวบรวมข้อมูลที่สำคัญส่งต่อไปยังคณะกรรมการของมูลนิธิฯ ในการพิจารณาและช่วยกันระดมทุนช่วยเหลือต่อไป นางสาวอิสรีย์ พลเภรีย์ ตำแหน่ง ผู้ประสานงานโครงการก่อสร้าง มูลนิธิที่อยู่อาศัย ประเทศไทย กล่าวว่า เรามีความต้องการที่จะได้รับการสนับสนุนจากการก่อสร้างทั้งวัสดุอุปกรณ์การก่อสร้าง อีกเป็นจำนวนมาก เนื่องจาก ยังมีจำนวนผู้ขาดแคลนที่อยู่อาศัยจากการลงพื้นที่สำรวจอีกมากมายและขอบพระคุณทาง […]