24 มกราคม 2565 บริษัทฯ ใส่ใจสุขภาพของพนักงาน และคนงาน พร้อมให้ความร่วมมือปฏิบัติตามคำแนะนำจากสํานักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน โดยพาพนักงาน และคนงานเข้ารับการฉีดวัคซีนเข็ม 3 เพื่อกระตุ้นให้ภูมิคุ้มกันสูงขึ้น และป้องกันโรคโควิด-19 โดยเฉพาะสายพันธุ์โอมิครอน Omicron (B.1.1.529)

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาทางบริษัทยังคงเดินหน้ามาตรการโควิด-19 อย่างต่อเนื่อง เข้มงวดทั้งในสำนักงาน และทุกไซด์งานของบริษัทฯ

คณะผู้บริหาร พนักงาน พร้อมทั้งคนงาน บริษัท ฑีฆาก่อสร้าง จำกัด ( มหาชน ) ขอขอบพระคุณสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน ที่อำนวยความสะดวก และดูแลให้การรับวัคซีนเข็มที่ 3 เป็นไปโดยราบรื่น ทำให้พนักงานของเรามีกำลังใจ และความมุ่งมั่นตั้งใจในการทำงาน เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยฝ่าวิกฤติโควิด-19

#พลังฑีฆา #วัคซีนเข็ม3 #ฉีดแล้วจ้า #ฉีดไม่กลัวกลัวไม่ฉีด #IGOTVACCINATED รวมใจเป็นหนึ่ง เคียงข้างด้วยใจ ผ่านวิกฤตไปด้วยกัน