23 ธันวาคม 2564 บริษัท ฑีฆาก่อสร้าง จำกัด (มหาชน) จัดพิธีมอบเกียรติบัตรอายุงาน และรางวัลพิเศษ ( LONG SERVICE AWARD ) ประจำปี 2563 เพื่อแสดงความขอบคุณพนักงานที่ได้ปฏิบัติงานด้วยความมุ่งมั่น และทุ่มเท ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา โดยมี 3 ประเภทรางวัล ได้แก่ อายุงาน 5 ปี 10 ปี และ 15 ปี


คุณศิริวรรณ ศักดิ์สุริยา ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบริหาร กล่าวว่า ขอขอบคุณทุกคนที่อยู่ด้วยกันมายาวนาน รู้สึกดีใจที่ทุกคนเลือกที่จะอยู่กับฑีฆาฯ เลือกที่จะอยู่กับบ้านหลังนี้อย่างยาวนาน ในชีวิตการทำงานมีทั้งวันที่ดีและวันที่ไม่ดีอยู่ตลอดเวลาซึ่งทุกสิ่งทุกอย่างที่ผ่านเข้ามาถือเป็นบททดสอบ เป็นสิ่งที่ทำให้เราได้เรียนรู้พัฒนาตัวเองต่อไป

ในส่วนของผู้บริหารเป็นผู้ดูแลองค์กร ก็จะพยายามทำบ้านหลังนี้ ทำองค์กรของเรา ให้มั่นคงให้เติบโตขึ้นไปเรื่อยๆ เพื่อให้ทุกคนได้อยู่ในบ้านหลังนี้ อยากรู้สึกภาคภูมิใจ รู้สึกมั่นคงและมีความสุข

บริษัท ฑีฆาก่อสร้าง จำกัด (มหาชน) ขอขอบพระคุณ #พลังฑีฆา ที่มุ่งมั่นทุ่มเททำงานด้วยความตั้งใจ และสร้างผลงานที่ดีให้กับองค์กรนำไปสู่ความสำเร็จ และความเจริญเติบโตร่วมกันอย่างยั่งยืน