โครงการไอซีเอสพร้อมพันธมิตร ร่วมสวัสดีปีใหม่และสุขสันต์วันเด็ก แบบเวันระยะห่าง ปี 2565 ณ ชุมชนหน้าตลาดศิรินทร์ นำโดยบริษัท ไอซีเอส จำกัด และ บริษัท ไอคอนสยาม จํากัด ร่วมกับ 2 พันธมิตร ได้แก่ บริษัท ทรัสตี้ โปรเจค แมเนจเมนต์ จำกัด และบริษัท ฑีฆาก่อสร้าง จำกัด (มหาชน)

ลงพื้นที่เพื่อสวัสดีปีใหม่ 2565 กับคณะกรรมการชุมชน และคนในชุมชนโดยรอบ พร้อมทั้งมอบของขวัญวันเด็กให้กับเยาวชนในชุมชน ที่ผ่านมาโครงการฯได้รับการสนับสนุนและช่วยเหลือจากทางชุมชนหน้าตลาดศิรินทร์เป็นอย่างดี โดยการดำเนินการการก่อสร้างได้เร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จ เพื่อลดผลกระทบต่างๆ และเปิดใช้งานอาคารเพื่อความเจริญและความสะดวกสบายของทุกคน

ตลอดระยะเวลาของโครงการฯ กลุ่มพันธมิตรได้ลงพื้นที่ช่วยเหลือชุมชนอย่างต่อเนื่อง เราได้ดำเนินการโครงการตรวจสุขภาพรอบชุมชน นอกจากนี้ทางเราได้เตรียมดำเนินการตามคำแนะนำ และรับฟังความคิดเห็นของชุมชนเพื่อนำมาแก้ไขปัญหาทั้งทางตรง และผ่านคณะกรรมการชุมชน เพื่อให้ชุมชนได้รับประโยชน์สูงสุด