25 มกราคม 2565 บริษัท ฑีฆาก่อสร้าง จำกัด (มหาชน) ได้ประกาศรางวัลจากกิจกรรม 38 ปี โดยให้พนักงานได้แสดงเรื่องราวที่ประทับใจ ภายใต้กิจกรรมร่วมแสดงความยินดีในโอกาสครบรอบ 38 ปีฑีฆาฯ โดยส่งความรู้สึกแสดงความยินดี ความภาคภูมิใจ สร้างกำลังใจ คำอวยพร คำเชื่อมั่นต่างๆ เพื่อให้ชาวที่ฑีฆาฯได้ส่งต่อความรู้สึกระหว่างพนักงานและผู้บริหาร

โดยพนักงานที่ได้ร่วมกิจกรรมดังกล่าว ได้รับของรางวัลจากผู้บริหารทั้งภายในสำนักงานใหญ่และทุกๆไซต์งาน

คุณวีระศักดิ์ วานิชวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ฑีฆาก่อสร้าง จำกัด (มหาชน) กล่าวขอบคุณพนักงานทุกคนที่สามัคคีร่วมแรง ร่วมใจกัน ฝ่าฟันปัญหาอุปสรรคต่างๆ มาด้วยกันโดยตลอด และเป็นกำลังสำคัญที่ทำให้บริษัทก้าวมาสู่จุดนี้ได้ แต่ละท่านถ่ายทอดความรู้สึกที่ดีออกมาได้ดีมากๆ