NUE MEGA PLUS BANGNA เจ้าของโครงการ : บริษัท คอนติเนนตัล ซิตี้ จำกัด  ระยะเวลาการดำเนินงาน : 1 พฤศจิกายน 2565 – 31 ธันวาคม 2567 มูลค่าโครงการ : 955 ล้านบาท สถานที่ตั้ง : ทางคู่ขนาน ถนนบางนา-ตราด ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

NUE MEGA PLUS BANGNA

เจ้าของโครงการ : บริษัท คอนติเนนตัล ซิตี้ จำกัด 
ระยะเวลาการดำเนินงาน : 1 พฤศจิกายน 2565 – 31 ธันวาคม 2567
มูลค่าโครงการ : 955 ล้านบาท
สถานที่ตั้ง : ทางคู่ขนาน ถนนบางนา-ตราด ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ