VIA SUKHUMVIT 61 เจ้าของโครงการ : บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)  ระยะเวลาการดำเนินงาน : 1 กรกฎาคม 2567 – 31 มีนาคม 2569 มูลค่าโครงการ : 260 ล้านบาท สถานที่ตั้ง : ซอยสุขุมวิท 61 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

VIA SUKHUMVIT 61

เจ้าของโครงการ : บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) 
ระยะเวลาการดำเนินงาน : 1 กรกฎาคม 2567 – 31 มีนาคม 2569
มูลค่าโครงการ : 260 ล้านบาท
สถานที่ตั้ง : ซอยสุขุมวิท 61 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร