THE STANDARD RESIDENCES HUA HIN เจ้าของโครงการ : บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)  ระยะเวลาการดำเนินงาน : 2 พฤษภาคม 2567 – 30 เมษายน 2569 มูลค่าโครงการ : 640 ล้านบาท สถานที่ตั้ง : ซอยหัวถนน 23 ตำบลหนองแก อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

THE STANDARD RESIDENCES HUA HIN

เจ้าของโครงการ : บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) 
ระยะเวลาการดำเนินงาน : 2 พฤษภาคม 2567 – 30 เมษายน 2569
มูลค่าโครงการ : 640 ล้านบาท
สถานที่ตั้ง : ซอยหัวถนน 23 ตำบลหนองแก อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์