THE PANORA BAAN AMPHUR เจ้าของโครงการ : บริษัท ไมด้า แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน)  ระยะเวลาการดำเนินงาน : 15 พฤษภาคม 2567 – 31 ธันวาคม 2568 มูลค่าโครงการ : 728 ล้านบาท สถานที่ตั้ง : ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

THE PANORA BAAN AMPHUR

เจ้าของโครงการ : บริษัท ไมด้า แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน) 
ระยะเวลาการดำเนินงาน : 15 พฤษภาคม 2567 – 31 ธันวาคม 2568
มูลค่าโครงการ : 728 ล้านบาท
สถานที่ตั้ง : ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี