10 มกราคม 2565 บริษัท ฑีฆาก่อสร้าง จำกัด (มหาชน) โดยคุณวีระศักดิ์ วานิชวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นประธานในพิธีทำบุญประจำปี เนื่องในโอกาสครบรอบ 38 ปี ของบริษัทฯ พร้อมให้ทิศทาง และนโยบายในการดำเนินธุรกิจผ่านการถ่ายทอดบน Online ให้พนักงานทุกคน ทุกหน่วยงาน และทุกโครงการก่อสร้าง ได้รับทราบพร้อมกัน โดยคำนึงถึงการปฏิบัติตัวตามมาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

คุณวีระศักดิ์ วานิชวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ฑีฆาก่อสร้าง จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ในการเริ่มต้นสู่เป้าหมายและพัฒนาการใหม่ๆ ที่พวกเราร่วมกันสร้างสรรค์ผลงานที่ดีออกมา อย่างมีเป้าหมายที่ชัดเจน ในปีนี้เป็นปีที่ 38 มีเรื่องสำคัญ ที่อยากให้พวกเราร่วมแสดงความยินดี และมีความภาคภูมิใจ เพราะถือเป็นการแสดงศักยภาพของฑีฆาฯ ให้เป็นที่ปรากฎในสังคม คือ การที่บริษัทฯได้รับการอนุมัติจาก กลต. ให้ขึ้นเป็นรายชื่อเข้าสู่บริษัทมหาชนอย่างเต็มรูปแบบ

เพื่อให้เกิดการพัฒนา เพิ่มความเป็นมืออาชีพ ส่งผลให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ มีความมั่นคง และนำไปสู่ความเจริญเติบโต อย่างยั่งยืน ปัจจัยสำคัญที่ทำให้ “นักลงทุน” และ “ลูกค้า” เชื่อมั่นในบริษัท คือ “คุณภาพ” และ “การบริหารการจัดการ” และความเป็นมืออาชีพของพวกเรา คุณภาพของคน เป็นสิ่งสำคัญสูงสุดขององค์กร คนที่มีคุณภาพ ย่อมมุ่งมั่นที่จะสร้างผลงานที่มีคุณภาพอยู่เสมอ ผมเชื่อมั่นในศักยภาพของพวกเราทุกๆคน ที่สำคัญอย่าลืม การสร้างค่านิยมร่วมกัน คือ TEKA’S Core Value สร้างให้เป็นนิสัยในการทำงาน เพราะจะทำให้เราสามารถสร้างสรรค์ผลงาน ที่มีคุณภาพและขับเคลื่อนองค์กรนำไปสู่ความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน

ขอขอบคุณทุกคนที่สามัคคีร่วมแรง ร่วมใจกัน ฝ่าฟันปัญหาอุปสรรคต่างๆ มาด้วยกันโดยตลอด และเป็นกำลังสำคัญที่ทำให้บริษัทก้าวมาสู่จุดนี้ได้ ดังนั้น ในปีนี้ผมมีข่าวดี ที่อยากจะประกาศให้พวกเราทราบว่า เราจะมีการพิจารณาปรับเงินเดือนค่าจ้างให้กับพนักงานในเดือนเมษายนนี้ อย่างแน่นอน

เพื่อเป็นของขวัญอีกชิ้นหนึ่ง ให้พวกเราที่ได้ร่วมกันต่อสู้ ปัญหาอุปสรรคต่างๆมาด้วยกัน ด้วยดีโดยตลอด ท้ายนี้ผมขออวยพรให้พวกเรา ครอบครัวฑีฆาทุกท่าน ประสบแต่ความสุข ความสำเร็จ ความสมหวัง สุขภาพร่างกายแข็งแรง มีพลังกาย พลังใจที่มั่นคง แน่วแน่ และก้าวไปสู่เป้าหมายแห่งความสำเร็จร่วมกันในปีนี้ี้ ขอบคุณมากครับ