ฑีฆาก่อสร้าง รับถุงยังชีพจาก CERAMIQUE พร้อมกำลังใจถึงไซต์งาน

บริษัท ฑีฆาก่อสร้าง จำกัด (มหาชน) รับถุงยังชีพจากบริษัท อินเตอร์สุขภัณฑ์เซรามิค จำกัด เป็นจำนวน 100 ชุด เพื่อร่วมใจสู้ภัยโควิด19 ซึ่งทางทีมงานได้นำถุงยังชีพดังกล่าวจัดสรรเป็นที่เรียบร้อย

คณะผู้บริหาร พนักงาน พร้อมทั้งคนงาน บริษัท ฑีฆาก่อสร้าง จำกัด ( มหาชน ) ขอขอบพระคุณกำลังใจจากพันธมิตร หลังจากที่บริษัทต้องหยุดการดำเนินการก่อสร้างเป็นระยะเวลา 30 วัน ซึ่งทางบริษัทพร้อมดำเนินการร่วมกับคนในชุมชน ในการหยุดยั้งโรคระบาดโควิด19 ทุกรูปแบบ

#พลังฑีฆา #CERAMIQUE รวมใจเป็นหนึ่ง เราจะสู้ไปด้วยกัน เพื่อผ่านวิกฤตครั้งสำคัญนี้ไป #ไทยช่วยได้ #ปลอดภัยโควิด19