บริษัท ฑีฆาก่อสร้าง จำกัด (มหาชน) ได้รับมอบสิ่งของอุปโภค บริโภค และฟ้าทะลายโจรจากคุณภณ รักสกุลนิตย์และเพื่อน ช่วยเหลือแรงงานในแค้มป์ก่อสร้าง เพิ่มกำลังใจด้วยอาหารหลากหลายชนิดมาเติบเต็มเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าเดิมจากร้านอาหารครัวกลางกรุง ซึ่งทางหน่วยงานได้จัดสรรสิ่งของไปยังพนักงานและคนงานในแค้มป์ก่อสร้างเป็นที่เรียบร้อย ประกอบด้วย
– วัตถุดิบการทำอาหารผักสดต่างๆ น้ำมันพืช ผงชูรส ผงปรุงรสต่าง ๆ วัตถุดิบตำส้มตำพร้อมเครื่องปรุงรสต่าง ๆ 220 ชุด
– อาหารแห้ง เช่น มาม่า ปลากระป๋อง ข้าวสาร น้ำดื่ม ผ้าอนามัย รวมเป็นชุดยังชีพ จำนวน 110 ชุด
– นมและผ้าอ้อม สำหรับเด็ก
– ฟ้าทะลายโจร 60 กระปุก
คณะผู้บริหาร พนักงาน พร้อมทั้งคนงาน บริษัท ฑีฆาก่อสร้าง จำกัด ( มหาชน ) ขอบพระคุณกำลังใจจากทุกภาคส่วนในสังคมไทย ที่ทำให้เรามีพลังร่วมหยุดยั้งโรคระบาดโควิด19 ด้วยนโยบายหยุดการดำเนินการก่อสร้างเป็นระยะเวลา 30 วันและจำกัดพื้นที่การเข้าออกตามนโยบายภาครัฐและได้เข้มงวดเพื่อให้ชุมชนโดยรอบอุ่นใจ ประเทศไทยปลอดโรค

#พลังฑีฆา สนับสนุนประเทศไทยปลอดโรค เราจะสู้ไปด้วยกัน เพื่อผ่านวิกฤตครั้งสำคัญนี้ไป
#ไทยช่วยได้ #ปลอดโควิด19 #ร้านอาหารครัวกลางกรุง