บริษัท ฑีฆาก่อสร้าง จำกัด (มหาชน) ส่งพนักงานและคนงานเข้ารับวัคซีนซิโนฟาร์ม จากการสนับสนุนของ บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) ณ โรงงานแสนสิริ คลอง 10 จังหวัดปทุมธานี เพื่อเป็นการหยุดยั้งการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19

บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) จัดแคมเปญ “แสนสิริและสังคม…คนละครึ่ง” ขึ้น โดยได้สั่งซื้อวัคซีนซิโนฟาร์มซึ่งเป็นวัคซีนชนิดเชื้อตาย (inactivated vaccine) 37,000 โดส ที่ได้รับจัดสรรจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เพื่อเร่งฉีดวัคซีนป้องกันโรคระบาดโควิด-19 ให้กับพันธมิตร “พนักงาน-ครอบครัว-สังคม”
คณะผู้บริหาร พนักงาน พร้อมทั้งคนงาน บริษัท ฑีฆาก่อสร้าง จำกัด ( มหาชน ) ขอขอบพระคุณกำลังใจจากพันธมิตร ที่เคียงข้างด้วยใจ เพื่อผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน ทางบริษัทพร้อมดำเนินการร่วมกับสังคมเพื่อหยุดยั้งการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 ให้ได้โดยเร็วที่สุด

#พลังฑีฆา #SansiriCare #SansiriVaccinationDay รวมใจเป็นหนึ่ง เคียงข้างด้วยใจ ผ่านวิกฤตไปด้วยกัน
#ไทยช่วยได้ #ปลอดภัยโควิด19