PR NEWS


ศูนย์รวมข้อมูลเผยแพร่ ข่าวสารกิจกรรมการดำเนินงานก่อสร้างและความเคลื่อนไหวองค์กร

พร้อมสู้ไปด้วยกัน ฑีฆาก่อสร้าง รับมอบสิ่งของบริโภคและกำลังใจจาก TEAM-CM

พร้อมสู้ไปด้วยกัน ฑีฆาก่อสร้าง รับมอบสิ่งของบริโภคและกำลังใจจาก TEAM-CM บริษัท ฑีฆาก่อสร้าง จำกัด (มหาชน) เข้ารับมอบสิ่งของบริโภคจาก บริษัท ทีม คอนสตรัคชั่น แมเนจเมนท์ จำกัด (TEAM-CM) ซึ่งประกอบไปด้วย ข้าวสาร 15 กิโลกรัม จำนวน 10 กระสอบ ไข่ไก่ จำนวน 25 แผง มาม่า จำนวน 12 ลัง ปลากระป๋อง 10×14 แพ็ค มาเติบเต็มกำลังใจให้กับคนงานในแคมป์เพื่อให้ก้าวข้ามผ่านวิกฤตครั้งสำคัญนี้ คณะผู้บริหาร พนักงาน พร้อมทั้งคนงาน บริษัท ฑีฆาก่อสร้าง จำกัด ( มหาชน ) ขอบพระคุณทุกกำลังใจที่มอบให้ในครั้งนี้ ซึ่งทางบริษัทได้จัดสรรสิ่งของบริโภคเพื่อให้คนงานในแคมป์อย่างทั่วถึงเป็นที่เรียบร้อย นอกจากนี้ทางบริษัทพร้อมดำเนินการทุกทางเพื่อเป็นการหยุดยั่งโรคระบาดโควิด19ทุกรูปแบบ #พลังฑีฆา พร้อมสู้ไปด้วยกัน เราจะสู้ไปด้วยกัน เพื่อผ่านวิกฤตครั้งสำคัญนี้ไป#TEAM-CM #ไทยช่วยไทย #ป้องกันโควิด19

น้ำใจไทย หลั่งไหลไม่สิ้นสุด ฑีฆาฯ รับมอบสิ่งของบริโภคแทนกำลังใจจากโครงการ ICS

น้ำใจไทย หลั่งไหลไม่สิ้นสุด ฑีฆาฯ รับมอบสิ่งของบริโภคแทนกำลังใจจากโครงการ ICS วันเสาร์ที่ 3 มกราคม 2564 ที่ผ่านมา บริษัท ฑีฆาก่อสร้าง จำกัด (มหาชน) เข้ารับมอบสิ่งของบริโภคจาก โครงการ ICS ซึ่งประกอบไปด้วยข้าวสาร อาหารแห้ง และน้ำดื่ม จำนวนเต็มคันรถ เพื่อส่งมอบให้คนงานในแคมป์ได้ใช้บริโภคในระหว่างที่มีการปิดแคมป์งานก่อสร้าง ตามประกาศราชกิจจานุเบกษา ฉบับที่ 25 คณะผู้บริหาร พนักงาน พร้อมทั้งคนงาน บริษัท ฑีฆาก่อสร้าง จำกัด ( มหาชน ) ขอบพระคุณทุกกำลังใจที่หลั่งไหลมายังไซต์งานบริษัทฯเป็นอย่างยิ่ง ทางบริษัทจะมุ่งมั่นในการดำเนินการหยุดยั้งการระบาดจากโรคโควิด-19 ทุกวิถีทาง เพื่อช่วยประเทศไทยให้ก้าวข้ามผ่านวิกฤตครั้งสำคัญนี้ไปได้ในที่สุด #พลังฑีฆา รวมใจเป็นหนึ่ง เราจะสู้ไปด้วยกัน เพื่อผ่านวิกฤตครั้งสำคัญนี้ไป

ฑีฆาฯ รับมอบสิ่งของบริโภค พร้อมขอบคุณกำลังใจจากธนาคารไทยพาณิชย์

ฑีฆาฯ รับมอบสิ่งของบริโภค พร้อมขอบคุณกำลังใจจากธนาคารไทยพาณิชย์ วันที่ 2 กรกฎาคม 2564 บริษัท ฑีฆาก่อสร้าง จำกัด ( มหาชน ) รับมอบสิ่งของเพื่อการบริโภคจากธนาคารไทยพาณิชย์ สิ่งของที่ได้รับการสนับสนุนในครั้งนี้ประกอบด้วย 1. อาหารจำนวน 4 กล่อง 2.น้ำดื่มจำนวน 12 แพ็ค ทั้งนี้บริษัทฯได้เร่งจัดแบ่งสิ่งของเพื่อส่งมอบต่อไปยังทุกไซต์งานโดยเร็วที่สุด คณะผู้บริหารและพนักงาน บริษัท ฑีฆาก่อสร้าง จำกัด ( มหาชน ) ขอขอบพระคุณทุกๆกำลังใจและสิ่งของจากธนาคารไทยพาณิชย์ ที่สนับสนุนช่วยเหลือให้เราผ่านวิกฤตสำคัญในครั้งนี้ บริษัทเห็นความสำคัญ และพร้อมมีส่วนร่วมในการหยุดยั้งการแพร่ระบาดจากโรคโควิด-19 เพื่อให้สังคมและเศรษฐกิจไทยสามารถเดินหน้าต่อไปได้เร็วที่สุด #พลังฑีฆา รวมใจเป็นหนึ่ง เราจะสู้ไปด้วยกัน เพื่อผ่านวิกฤตครั้งสำคัญนี้

ฑีฆาฯ รับมอบสิ่งของอุปโภค บริโภค ยารักษาโรค พร้อมกำลังใจจากคุณเป๊ก ผลิตโชค อายนบุตรและแฟนคลับ

ฑีฆาฯ รับมอบสิ่งของอุปโภค บริโภค ยารักษาโรค รวมทั้งขนมและนมให้กับครอบครัวของคนงาน พร้อมกำลังใจจากคุณเป๊ก ผลิตโชค อายนบุตรและแฟนคลับ บริเวณหน้าไซต์งานเขตจตุจักรของบริษัท ฑีฆาก่อสร้าง จำกัด ( มหาชน ) เพื่อแบ่งปันกำลังใจและความสุข สนับสนุนการหยุดยั้งโรคระบาดโควิด19 ทั้งนี้ไซต์งานได้ดำเนินแจกจ่ายสิ่งของทั้งหมดให้กับคนงานอย่างทั่วถึงเป็นที่เรียบร้อย คณะผู้บริหารและพนักงาน บริษัท ฑีฆาก่อสร้าง จำกัด ( มหาชน ) ขอบพระคุณทุกกำลังใจที่หลั่งไหลมายังไซต์งานบริษัทและซาบซึ้งน้ำใจจากคุณเป๊ก ผลิตโชค อายนบุตรและแฟนคลับ ซึ่งทางบริษัทพยายามดำเนินการหยุดยั้งการระบาดจากโรคโควิด19 ทุกช่องทาง เพื่อช่วยประเทศไทยให้ก้าวข้ามผ่านวิกฤตครั้งสำคัญนี้ #พลังฑีฆา รวมใจเป็นหนึ่ง เราจะสู้ไปด้วยกัน เพื่อผ่านวิกฤตครั้งสำคัญนี้#เป๊กผลิตโชค #PeckPlitChoke

ฑีฆาก่อสร้าง รับมอบถุงยังชีพจำนวน 180 ถุง จากเทศบาลนครนนทบุรี หลังจากต้องหยุดกิจกรรมการก่อสร้าง 30 วัน

ฑีฆาก่อสร้าง รับมอบถุงยังชีพจำนวน 180 ถุง จากเทศบาลนครนนทบุรี หลังจากต้องหยุดกิจกรรมการก่อสร้าง 30 วัน 7 กรกฏาคม 2564 น.อ. สวาท นิยมเหตุ รองนายกเทศมนตรี นครนนทบุรี เป็นประธานส่งมอบถุงยังชีพ บริเวณแคมป์คนงาน บริษัท ฑีฆาก่อสร้าง จํากัด (มหาชน) โดยการประสานความร่วมมือของ นายสรวิทย์ ฤกษ์จิรัฐติกาล ประธานคณะกรรมการชุมชนหมู่ 2 เขตบางเขน อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี และคณะกรรมการชุมชนหมู่ 2 ฯ ทั้งนี้ นางสาวกานต์ญาณี ศักดิ์อุดมเลิศ ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและอำนวยการ และนายพลเดช บุญเสริมศักดิ์กุล ผู้จัดการโครงการ บริษัท ฑีฆาก่อสร้าง จํากัด (มหาชน) เป็นตัวแทนรับมอบ นายสรวิทย์ ฤกษ์จิรัฐติกาล กล่าวว่า ทางเทศบาลนครนนทบุรีได้มอบถุงยังชีพและสิ่งของบรรเทาทุกข์เป็นข้าวสารอาหารแห้งอย่างเร่งด่วนให้กับแคมป์คนงานก่อสร้างของ บริษัท ฑีฆาก่อสร้าง จํากัด (มหาชน) ซึ่งทางภาครัฐรู้สึกเห็นอกเห็นใจในความยากลำบากของคนงานที่อยู่ในแคมป์ฯ และตระหนักดีว่าการไม่สามารถออกจากแคมป์ฯ […]

prnews-tekaconstructCelebrating-the-37th-year.jpg

ทำบุญประจำปี เนื่องในโอกาสครบรอบ 37 ปี ของบริษัทฯ

คุณวีระศักดิ์ วานิชวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ฑีฆาก่อสร้าง จำกัด (มหาชน) เป็นประธานในพิธีทำบุญประจำปี เนื่องในโอกาสครบรอบ 37 ปี

ฑีฆาฯ ปันสุขจากใจ ห่วงใยสุขภาพ

ทีมงานชุมชนสัมพันธ์ บริษัท ฑีฆาก่อสร้าง จำกัด (มหาชน) ลงพื้นที่เพื่อส่งมอบหน้ากากอนามัย และเจลแอลกอฮอล์พร้อมกระเป๋าปันสุข ให้กับชุมชนรอบพื้นที่โครงการก่อสร้าง แทนความห่วงใยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19

“สุขภาพดี เริ่มต้นที่ชุมชน” ครั้งที่ 2

โครงการ “สุขภาพดี เริ่มต้นที่ชุมชน” ครั้งที่ 2 ไอคอนสยาม ฑีฆาฯ และพันธมิตร ได้จัดโครงการนี้ขึ้น เพื่อส่งมอบสุขภาพที่ดีให้กับชุมชนหน้าตลาดศิรินทร์ เขตคลองสาน ด้วยการเชิญทีมงานจากศูนย์สาธารณสุข 28 กรุงธนบุรี มาเพื่อคัดกรองและตรวจสุขภาพพื้นฐาน พร้อมทั้งบริการตรวจวัดสายตาและประกอบแว่นเพื่อผู้สูงอายุ และกิจกรรมให้ความรู้ด้านการดูแลสุขภาพที่ถูกต้องในช่วงการระบาดของโรคโควิด-19 เพราะเราเชื่อว่า “การดูแลสุขภาพ คือ รากฐานของความสุข”

QUINN SUKHUMVIT 101 Open House

คุณวีระศักดิ์ วานิชวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมด้วย คุณสุวิช เอื้ออารีย์วาณิชย์ Project Director บริษัท ฑีฆาก่อสร้าง จำกัด (มหาชน) ได้รับเชิญเข้าร่วมงานQUINN SUKHUMVIT 101 Open House งานเปิดคอนโดหรู