PR NEWS


ศูนย์รวมข้อมูลเผยแพร่ ข่าวสารกิจกรรมการดำเนินงานก่อสร้างและความเคลื่อนไหวองค์กร

Quality Control Checked หนึ่งในมาตรฐานที่สร้างความเชื่อมั่นในคุณภาพที่อยู่อาศัยของทุกโครงการ ในเครือแสนสิริ

บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) พร้อมพันธมิตร ลงพื้นที่ตรวจสอบคุณภาพทุกรายละเอียดของโครงการ เดอะไลน์ พหลโยธิน พาร์ค  ภายใต้มาตรฐาน Quality Control Checked นำโดยคุณอุทัย อุทัยแสงสุข ประธานผู้บริหารสายงานปฏิบัติการ บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ 4 พันธมิตร  ได้แก่ คุณรณกร ฉัตรสุวรรณกิจ กรรมการผู้จัดการ  บริษัท ดิพรอมิสคอนสตรั๊คชั่น คอนซัลติ้ง จำกัด, คุณ วีระศักดิ์ วานิชวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ฑีฆาก่อสร้าง จำกัด (มหาชน), คุณสายันธ์ จันทนวล กรรมการผู้จัดการ บริษัท นิว อิเล็คตริคัล เทคโนโลยี่ จำกัด  และคุณนันทวัช ธูปศรี กรรมการผู้จัดการ บริษัท พีเอสเอ็น อินเตอร์เซท จำกัด ก่อนส่งมอบงานคุณภาพให้ลูกค้าเพื่อการพักอาศัยอย่างมั่นใจ […]

ฑีฆาก่อสร้างฯ ร่วมสนับสนุนอุปกรณ์ก่อสร้างแก่ มูลนิธิที่อยู่อาศัย ประเทศไทย

1 ธันวาคม 2564 บริษัท ฑีฆาก่อสร้าง จํากัด (มหาชน) สนับสนุนอุปกรณ์การก่อสร้างแก่มูลนิธิที่อยู่อาศัย ประเทศไทย( Habitat for Humanity Thailand ) จ.ปทุมธานี เพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชนที่ ไม่มีที่พักอาศัย ด้อยโอกาส หรือขาดแคลนทุนทรัพย์ในการสร้าง หรือ ปรับปรุงที่อยู่อาศัย ให้สามารถมีที่อยู่อาศัยที่เหมาะสม เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาชุมชน ส่งต่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในระดับประเทศต่อไป มูลนิธิที่อยู่อาศัย ประเทศไทย( Habitat for Humanity Thailand ) ได้ดำเนินการในประเทศไทยตั้งแต่ปี 2541 ให้การช่วยเหลือแก่ผู้ที่มีที่พักอาศัยค่อนข้างลำบาก และมีความต้องการที่จะพัฒนาและปรับปรุงที่อยู่อาศัยให้ดีขึ้น ทางมูลนิธิได้ดำเนินการเข้าไปช่วยเหลือผู้ที่มีรายได้น้อยอย่างต่อเนื่อง โดยการร่วมมือกับหน่วยงานอื่นๆ ทั้งภาครัฐบาล และภาคเอกชน สำหรับการคัดเลือกเพื่อพัฒนาที่พักอาศัยในเบื้องต้น ได้ทำการสำรวจ โดยทำการประสานกับผู้นำชุมชนในพื้นที่ รวบรวมข้อมูลที่สำคัญส่งต่อไปยังคณะกรรมการของมูลนิธิฯ ในการพิจารณาและช่วยกันระดมทุนช่วยเหลือต่อไป นางสาวอิสรีย์ พลเภรีย์ ตำแหน่ง ผู้ประสานงานโครงการก่อสร้าง มูลนิธิที่อยู่อาศัย ประเทศไทย กล่าวว่า เรามีความต้องการที่จะได้รับการสนับสนุนจากการก่อสร้างทั้งวัสดุอุปกรณ์การก่อสร้าง อีกเป็นจำนวนมาก เนื่องจาก ยังมีจำนวนผู้ขาดแคลนที่อยู่อาศัยจากการลงพื้นที่สำรวจอีกมากมายและขอบพระคุณทาง […]

บริษัท ฑีฆาก่อสร้าง จำกัด (มหาชน) สนับสนุนและให้กำลังใจทีมบุคลากรทางการแพทย์และพยาบาล ณ ศูนย์บริการฉีดวัคซีน ku สู้ covid-19

บริษัท ฑีฆาก่อสร้าง จำกัด (มหาชน) สนับสนุนและให้กำลังใจทีมบุคลากรทางการแพทย์และพยาบาล ณ ศูนย์บริการฉีดวัคซีน ku สู้ covid-19 บริษัท ฑีฆาก่อสร้าง จำกัด (มหาชน) สนับสนุนและให้กำลังใจทีมบุคลากรทางการแพทย์และพยาบาล ณ ศูนย์บริการฉีดวัคซีน ku สู้ covid-19 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทั้งคณะแพทย์และพยาบาลจากราชวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ กลุ่มจิตอาสาที่ให้บริการฉีดวัคซีนสำหรับผู้ประกันตนมาตรา 33 สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน ปัจจุบันบริษัทดำเนินการให้ความรู้และสร้างความเข้าใจให้กับพนักงานและคนงานถึงประโยชน์ที่ได้รับจากการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19และสนับสนุนให้พนักงานของเราเข้าถึงวัคซีนฯ อย่างรวดเร็ว เพื่อส่งต่อประสิทธิภาพการทำงานและการติดต่อประสานงานที่ดียิ่งขึ้นทั้งภายในองค์กรระหว่างองค์กร-ชุมชนรอบข้างของไซต์งาน-สังคม-ครอบครัวของพนักงาน พร้อมรับการเดินหน้าของภาคอุตสาหกรรมรับเหมาก่อสร้างอย่างมีประสิทธิภาพ คณะผู้บริหาร พนักงาน พร้อมทั้งคนงาน บริษัท ฑีฆาก่อสร้าง จำกัด ( มหาชน ) ขอบพระคุณ ทีมบุคลากรทางการแพทย์และพยาบาล ณ ศูนย์บริการฉีดวัคซีน ku สู้ covid-19 ที่ทำให้เราชาวฑีฆาฯ ได้รับวัดซีนป้องกันโควิด-19 ผ่านสิทธิผู้ประกันตนมาตรา 33 การที่พนักงานและคนงานของเราได้รับการฉีดวัคซีนพื้นฐานครบทุกคน 100% ถือเป็นเป้าหมายที่ ฑีฆาฯ ให้ความสำคัญที่สุด

บริษัท ฑีฆาก่อสร้าง จำกัด ( มหาชน ) ผ่านการประเมิน Bubble and Seal จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี

บริษัท ฑีฆาก่อสร้าง จำกัด ( มหาชน ) ผู้รับเหมาก่อสร้างหลักของโครงการ Plum Condo Rangsit ผ่านการประเมิน Bubble and Seal จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี ถือเป็นมาตรฐานที่สำคัญในการดำเนินงานของ ฑีฆาฯ ที่เราดูแลใส่ใจในการควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในสถานประกอบกิจการและป้องกันการระบาดของโรคสู่ชุมชนโดยรอบ รวมถึงลดอัตราการเสียชีวิตของผู้ปฏิบัติงาน ที่ผ่านมาทางบริษัทได้สนับสนุนให้พนักงานและคนงาน เข้ารับวัคซีนป้องกันโควิด-19 ทั้ง 2 เข็มครบ 100% พร้อมทั้งดำเนินการเชิงรุกที่เกี่ยวข้องกับการตรวจเชิงรุกเช่นการตรวจ Antigen Test Kit (ATK) ก่อนดำเนินการตรวจซ้ำเพื่อยืนยันผลการติดเชื้อด้วยวิธี RT-PCR ตามมาตรฐานที่กำหนด พร้อมกันนี้ทาง ฑีฆาฯ ได้จัดการแยกพื้นที่การทำงานเป็นสัดส่วนอย่างชัดเจนและมาตรการ DMHTTA อย่างเคร่งครัด และกำกับ ติดตามมาตรการอย่างต่อเนื่อง ทางบริษัทพร้อมดำเนินการร่วมกับสังคมเพื่อหยุดยั้งการแพร่ระบาดของโรคระบาดโควิด-19 และยังคงมุ่งมั่นตั้งใจในการพัฒนาระบบคุณภาพของงานและการบริหารจัดการงานได้อย่างราบรื่นไม่มีสะดุด 

บริษัท ฑีฆาก่อสร้าง จำกัด ( มหาชน ) ผ่านการประเมิน Bubble and Seal จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี

บริษัท ฑีฆาก่อสร้าง จำกัด ( มหาชน ) ผู้รับเหมาก่อสร้างหลักของโครงการ Plum Condo Rangsit ผ่านการประเมิน Bubble and Seal จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี ถือเป็นมาตรฐานที่สำคัญในการดำเนินงานของ ฑีฆาฯ ที่เราดูแลใส่ใจในการควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในสถานประกอบกิจการและป้องกันการระบาดของโรคสู่ชุมชนโดยรอบ รวมถึงลดอัตราการเสียชีวิตของผู้ปฏิบัติงาน ที่ผ่านมาทางบริษัทได้สนับสนุนให้พนักงานและคนงาน เข้ารับวัคซีนป้องกันโควิด-19 ทั้ง 2 เข็มครบ 100% พร้อมทั้งดำเนินการเชิงรุกที่เกี่ยวข้องกับการตรวจเชิงรุกเช่นการตรวจ Antigen Test Kit (ATK) ก่อนดำเนินการตรวจซ้ำเพื่อยืนยันผลการติดเชื้อด้วยวิธี RT-PCR ตามมาตรฐานที่กำหนด พร้อมกันนี้ทาง ฑีฆาฯ ได้จัดการแยกพื้นที่การทำงานเป็นสัดส่วนอย่างชัดเจนและมาตรการ DMHTTA อย่างเคร่งครัด และกำกับ ติดตามมาตรการอย่างต่อเนื่อง ทางบริษัทพร้อมดำเนินการร่วมกับสังคมเพื่อหยุดยั้งการแพร่ระบาดของโรคระบาดโควิด-19 และยังคงมุ่งมั่นตั้งใจในการพัฒนาระบบคุณภาพของงานและการบริหารจัดการงานได้อย่างราบรื่นไม่มีสะดุด

ฑีฆาก่อสร้าง สนับสนุนอาหารเพื่อช่วยเหลือทีมงานที่เข้าปฏิบัติหน้าที่ป้องกันในเขตน้ำท่วมกับทางเทศบาลนครนนทบุรี

4 ตุลาคม 2564 บริษัท ฑีฆาก่อสร้าง จํากัด (มหาชน)สนับสนุนอาหารเพื่อส่งมอบให้ทีมงานอาสาสมัครที่เข้าปฏิบัติหน้าที่เพื่อป้องกันน้ำท่วมในเขต จ.นนทบุรี ผ่านโครงการ ร่วมปันอิ่ม ปันสุข ซึ่งเป็นโครงการที่ริเริ่มโดยนายสรวิทย์ ฤกษ์จิรัฐติกาล ประธานคณะกรรมการชุมชนหมู่ 2 บางเขน อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี และคณะกรรมการชุมชนหมู่ 2 ฯ นำโดยนางสาวสุรีรัตน์ ทิมเทศ เลขานุการคณะกรรมการชุมชนหมู่ 2 บางเขน จังหวัดนนทบุรี พร้อมอาสาสมัครคณะกรรมการฯ ทางบริษัทให้ความสำคัญ และขอเป็นส่วนหนึ่งที่ร่วมช่วยเหลือดูแลท้องถิ่นเทศบาลเมืองนนทบุรีให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีไปด้วยกัน

วารสาร TEKA together ฉบับที่ 20 ปีที่ 7 Challenge to Change เดือนกันยายน 2564

ความท้าทายของ TEKA ในปี 2021 ที่เรายังคงมาตรฐานส่งมอบงานที่มีคุณภาพและส่งมอบในเวลาที่กำหนดถือเป็นหัวใจสำคัญ แม้มีวิกฤตการระบาดของไวรัสโควิด-19 ก็ตาม นับเป็นความท้าทายครั้งใหญ่ที่สุดในรอบ 37 ปีของบริษัทที่ต้องอาศัยการรวมพลังในการปรับตัวและเปลี่ยนแปลงให้เท่าทันกับสถานการณ์ นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้รับความไว้วางใจจาก บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) เปิดตัวโครงการการก่อสร้างใหม่ล่าสุด Plum Condo Rangsit Fresh เป็นอีกโครงการที่เราตั้งใจดำเนินการเต็มประสิทธิภาพ ทุกกระบวนการทำงาน การตรวจสอบทุกขั้นตอนการทำงานผ่านระบบประกันคุณภาพ (Quality Assurance) ถือเป็นระบบที่เข้มแข็งของเรา ทั้งหมดนี้สามารถติดตามรายละเอียดได้ที่ วารสาร TEKA TOGETHER ฉบับที่ 20 ปีที่ 7 เดือนกันยายน 2564 สามารถเปิดในรูปแบบ E-Book : https://anyflip.com/abzbd/bwrm/ #TEKA #TEKAcon #PSH #PlumCondo #ฑีฆาก่อสร้าง #รับเหมาก่อสร้างอาคารสูง #คุณภาพมาอันดับหนึ่ง

บริษัท ฑีฆาก่อสร้าง จำกัด (มหาชน) ร่วมสนับสนุนให้พนักงานและคนงาน เข้ารับวัคซีนป้องกันโควิด-19 เข็มที่ 2 บริเวณห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพลาซ่า สาขารัตนาธิเบศร์

บริษัท ฑีฆาก่อสร้าง จำกัด (มหาชน) ร่วมสนับสนุนให้พนักงานและคนงาน เข้ารับวัคซีนป้องกันโควิด-19 เข็มที่ 2 บริเวณห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพลาซ่า สาขารัตนาธิเบศร์ 30 สิงหาคม 2564 ทางบริษัทได้เพิ่มความมั่นใจในงานทำงานให้กับพนักงาน โดยสนับสนุนและเร่งรัดให้พนักงานและบุคลากรในองค์กรได้รับวัคซีนป้องกันโรคระบาดโควิด-19 เข็มที่ 2 ส่งต่อประสิทธิภาพการทำงานและติดต่อประสานงานที่ดียิ่งขึ้นทั้งภายในองค์กรระหว่างองค์กร-ชุมชนรอบข้างของไซต์งาน-สังคม-ครอบครัวของพนักงาน เพิ่มความอุ่นใจยิ่งขึ้น ทางบริษัทยังคงเดินหน้ามาตรการ โควิด-19 อย่างต่อเนื่อง เข้มงวดทั้งในสำนักงานและบริเวณไซด์งานของบริษัทที่ตั้งอยู่ คณะผู้บริหาร พนักงาน พร้อมทั้งคนงาน บริษัท ฑีฆาก่อสร้าง จำกัด ( มหาชน ) ขอบพระคุณสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน ทำให้พนักงานของเรามีความมุ่งมั่นตั้งใจในการทำงานเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยผ่านอุตสาหกรรมการก่อสร้าง ทางบริษัทพร้อมดำเนินการร่วมกับสังคมเพื่อหยุดยั้งการแพร่ระบาดของโรคระบาดโควิด-19 และร่วมใจรับวัคซีนเกิน 100 ล้านโดสให้ได้โดยเร็วที่สุด #พลังฑีฆา #ฉีดแล้วจ้า#ฉีดไม่กลัวกลัวไม่ฉีด #IGOTVACCINATED รวมใจเป็นหนึ่ง เคียงข้างด้วยใจ ผ่านวิกฤตไปด้วยกัน ไทยช่วยได้ #ปลอดภัยโควิด19

บริษัท ฑีฆาก่อสร้าง จำกัด (มหาชน) ร่วมสนับสนุนให้พนักงานและคนงาน เข้ารับวัคซีนป้องกันโควิด-19 จากสำนักงานประกันสังคม บริเวณห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพลาซ่า สาขารัตนาธิเบศร์

ที่ผ่านมาบริษัทมีนโยบายเร่งรัดในการจัดหาวัคซีนให้กับพนักงาน และบุคลากรภายในองค์กร เพื่อป้องกันโรคระบาดโควิด-19 และสร้างความมั่นใจให้กับ “พนักงาน-ครอบครัว-สังคม-ชุมชนรอบข้างของไซต์งาน “ ให้เกิดความอุ่นใจเพิ่มมากขึ้น ทางบริษัทได้ประสานงานให้พนักงานและคนงานทุกท่านได้รับวัคซีนอย่างน้อยเป็นจำนวน 2 เข็ม ตามที่ภาครัฐกำหนด คณะผู้บริหาร พนักงาน พร้อมทั้งคนงาน บริษัท ฑีฆาก่อสร้าง จำกัด ( มหาชน ) ขอขอบพระคุณสำนักงานประกันสังคมที่เคียงข้างด้วยใจ เพื่อผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน ทางบริษัทพร้อมดำเนินการร่วมกับสังคมเพื่อหยุดยั้งการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 ให้ได้โดยเร็วที่สุด #พลังฑีฆา #ฉีดแล้วจ้า#ฉีดไม่กลัวกลัวไม่ฉีด #IGOTVACCINATED รวมใจเป็นหนึ่ง เคียงข้างด้วยใจ ผ่านวิกฤตไปด้วยกัน#ไทยช่วยได้ #ปลอดภัยโควิด19

ฑีฆาก่อสร้าง รับการสนับสนุนวัคซีนซิโนฟาร์ม จาก แสนสิริ ภายใต้แคมเปญ “แสนสิริและสังคม …คนละครึ่ง”

บริษัท ฑีฆาก่อสร้าง จำกัด (มหาชน) ส่งพนักงานและคนงานเข้ารับวัคซีนซิโนฟาร์ม จากการสนับสนุนของ บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) ณ โรงงานแสนสิริ คลอง 10 จังหวัดปทุมธานี เพื่อเป็นการหยุดยั้งการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) จัดแคมเปญ “แสนสิริและสังคม…คนละครึ่ง” ขึ้น โดยได้สั่งซื้อวัคซีนซิโนฟาร์มซึ่งเป็นวัคซีนชนิดเชื้อตาย (inactivated vaccine) 37,000 โดส ที่ได้รับจัดสรรจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เพื่อเร่งฉีดวัคซีนป้องกันโรคระบาดโควิด-19 ให้กับพันธมิตร “พนักงาน-ครอบครัว-สังคม”คณะผู้บริหาร พนักงาน พร้อมทั้งคนงาน บริษัท ฑีฆาก่อสร้าง จำกัด ( มหาชน ) ขอขอบพระคุณกำลังใจจากพันธมิตร ที่เคียงข้างด้วยใจ เพื่อผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน ทางบริษัทพร้อมดำเนินการร่วมกับสังคมเพื่อหยุดยั้งการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 ให้ได้โดยเร็วที่สุด #พลังฑีฆา #SansiriCare #SansiriVaccinationDay รวมใจเป็นหนึ่ง เคียงข้างด้วยใจ ผ่านวิกฤตไปด้วยกัน#ไทยช่วยได้ #ปลอดภัยโควิด19