PR NEWS


ศูนย์รวมข้อมูลเผยแพร่ ข่าวสารกิจกรรมการดำเนินงานก่อสร้างและความเคลื่อนไหวองค์กร

ฑีฆาก่อสร้าง รับถุงยังชีพจาก Modernform เพื่อเพิ่มขวัญและกำลังใจถึงไซต์งาน

บริษัท ฑีฆาก่อสร้าง จำกัด (มหาชน) รับถุงยังชีพบริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เป็นจำนวน 100 ชุด ถึงหน้าบริเวณแค้มป์งานก่อสร้างและเพิ่มขวัญและกำลังใจให้กับพนักงานทีมฑีฆาฯ ทางบริษัทได้ร่วมมาตรการในการหยุดยั้งโรคระบาดโควิด19 อย่างน้อยเป็นระยะเวลา 30 วัน พร้อมดูแลพนักงาน คนงานเป็นอย่างดี คณะผู้บริหาร พนักงาน พร้อมทั้งคนงาน บริษัท ฑีฆาก่อสร้าง จำกัด ( มหาชน ) ขอขอบพระคุณกำลังใจจากพันธมิตร ที่เคียงข้างด้วยใจ ผ่านวิกฤตไปด้วยกัน ทางบริษัทพร้อมดำเนินการร่วมกับคนในชุมชนในการหยุดยั้งโรคระบาดโควิด19 ทุกรูปแบบร่วมกับคนไทยทุกคน #พลังฑีฆา #Modernform รวมใจเป็นหนึ่ง เพื่อเคียงข้างด้วยใจ ผ่านวิกฤตไปด้วยกัน#ไทยช่วยได้ #ปลอดภัยโควิด19

ฑีฆาก่อสร้าง รับถุงยังชีพจาก CERAMIQUE พร้อมกำลังใจถึงไซต์งาน

ฑีฆาก่อสร้าง รับถุงยังชีพจาก CERAMIQUE พร้อมกำลังใจถึงไซต์งาน บริษัท ฑีฆาก่อสร้าง จำกัด (มหาชน) รับถุงยังชีพจากบริษัท อินเตอร์สุขภัณฑ์เซรามิค จำกัด เป็นจำนวน 100 ชุด เพื่อร่วมใจสู้ภัยโควิด19 ซึ่งทางทีมงานได้นำถุงยังชีพดังกล่าวจัดสรรเป็นที่เรียบร้อย คณะผู้บริหาร พนักงาน พร้อมทั้งคนงาน บริษัท ฑีฆาก่อสร้าง จำกัด ( มหาชน ) ขอขอบพระคุณกำลังใจจากพันธมิตร หลังจากที่บริษัทต้องหยุดการดำเนินการก่อสร้างเป็นระยะเวลา 30 วัน ซึ่งทางบริษัทพร้อมดำเนินการร่วมกับคนในชุมชน ในการหยุดยั้งโรคระบาดโควิด19 ทุกรูปแบบ #พลังฑีฆา #CERAMIQUE รวมใจเป็นหนึ่ง เราจะสู้ไปด้วยกัน เพื่อผ่านวิกฤตครั้งสำคัญนี้ไป #ไทยช่วยได้ #ปลอดภัยโควิด19

ฑีฆาก่อสร้าง รับสิ่งของอุปโภค บริโภคจาก Nippon Paint เพิ่มขวัญและกำลังใจถึงไซต์งาน

บริษัท ฑีฆาก่อสร้าง จำกัด (มหาชน) รับสิ่งของอุปโภค บริโภคจากบริษัท นิปปอนเพนต์ เดคโคเรทีฟ โคทติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด โครงการ We Care We Share By Nippon Paint มอบสิ่งของอุปโภค บริโภค เพื่อส่งมอบให้คนงานในแค้มป์ได้ใช้บริโภคในระหว่างที่มีการปิดแค้มป์งานก่อสร้างและเพื่อเพิ่มขวัญและกำลังใจจากการเข้าร่วมมาตรการในครั้งนี้ คณะผู้บริหาร พนักงาน พร้อมทั้งคนงาน บริษัท ฑีฆาก่อสร้าง จำกัด ( มหาชน ) ขอขอบพระคุณกำลังใจจากพันธมิตร ที่เคียงข้างด้วยใจ ผ่านวิกฤตไปด้วยกัน ทางบริษัทพร้อมดำเนินการร่วมกับคนในชุมชนในการหยุดยั้งโรคระบาดโควิด19 ทุกรูปแบบ #พลังฑีฆา #NipponPaint รวมใจเป็นหนึ่ง เพื่อเคียงข้างด้วยใจ ผ่านวิกฤตไปด้วยกัน#ไทยช่วยได้ #ปลอดภัยโควิด19

ฑีฆาก่อสร้าง รับกำลังใจและสิ่งของอุปโภคบริโภคจาก บริษัท เบเยอร์ จำกัด

บริษัท ฑีฆาก่อสร้าง จำกัด (มหาชน) รับกำลังใจและสิ่งของอุปโภค บริโภค จากตัวแทนบริษัท เบเยอร์ จำกัด ในช่วงระยะเวลาที่บริษัทต้องหยุดการให้ดำเนินการก่อสร้างตามนโยบายของภาครัฐเพื่อร่วมมือหยุดยั้งการระบาดจากโรคโควิด-19 คณะผู้บริหาร พนักงาน พร้อมทั้งคนงาน บริษัท ฑีฆาก่อสร้าง จำกัด ( มหาชน ) ขอบพระคุณทุกกำลังใจจากพันธมิตร ทางบริษัทได้กระจายสิ่งของอุปโภค บริโภคให้กับไซต์งานบริษัทฯเป็นที่เรียบร้อย เพื่อให้คนงานของบริษัทได้มีคุณภาพชีวิตที่เพิ่มขึ้น สร้างขวัญและกำลังใจให้ก้าวข้ามผ่านวิกฤตครั้งสำคัญนี้ไปได้ในที่สุด #พลังฑีฆา #beger รวมใจเป็นหนึ่ง เราจะสู้ไปด้วยกัน เพื่อผ่านวิกฤตครั้งสำคัญนี้ไป#ไทยช่วยได้ #ปลอดภัยโควิด19

ฑีฆาก่อสร้าง รับหน้ากากผ้าแทนกำลังใจ จากบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

บริษัท ฑีฆาก่อสร้าง จำกัด (มหาชน) รับหน้ากากผ้าแทนกำลังใจ จากบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) จำนวน 1,000 ชิ้น ทางบริษัทได้จัดสรรให้พนักงงานในไซต์งานเป็นที่เรียบร้อย ทางเราจึงขอแทนคำขอบคุณด้วยกลอนบทนี้ ใส่หน้ากาก คุยกัน ในวันนี้ ชั่งดูดี ปกปิด งามใช่เล่นสวมหน้ากาก คุยกัน นั้นอินเทรนด์ ดูสง่า ไม่ซ่อนเร้น แถมป้องกัน พลังฑีฆาฯ พร้อมสู้ ด้วยใจรัก ดียิ่งนัก เอสซีจี ร่วมทางฝันเราเชื่อมั่น พันธมิตร ว่าสักวัน เปิดหน้ากาก คุยกัน เช่นดังเดิม #พลังฑีฆา #SCG รวมใจเป็นหนึ่ง เราจะสู้ไปด้วยกัน เพื่อผ่านวิกฤตครั้งสำคัญนี้ไป#ไทยช่วยได้ #ปลอดภัยโควิด19

ฑีฆาก่อสร้าง รับกำลังใจและปลาสดเพื่อเป็นวัตถุดิบในการประกอบอาหารจากคุณวิชัย แสงสุขเอี่ยม ประธานกลุ่มบริษัท ชัยนาวี

บริษัท ฑีฆาก่อสร้าง จำกัด (มหาชน) รับกำลังใจและปลาสดเพื่อเป็นวัตถุดิบในการประกอบอาหาร จากคุณวิชัย แสงสุขเอี่ยม ประธานกลุ่มบริษัท ชัยนาวี มาเติบเต็มกำลังใจให้กับคนงานในแคมป์เพื่อให้ก้าวข้ามผ่านวิกฤตครั้งสำคัญนี้ คณะผู้บริหาร พนักงาน พร้อมทั้งคนงาน บริษัท ฑีฆาก่อสร้าง จำกัด ( มหาชน ) ขอบพระคุณทุกกำลังใจที่หลั่งไหลมายังไซต์งานบริษัทฯเป็นอย่างยิ่ง ทางบริษัทจะมุ่งมั่นในการดำเนินการหยุดยั้งการระบาดจากโรคโควิด-19 ทุกวิถีทาง เพื่อช่วยประเทศไทยให้ก้าวข้ามผ่านวิกฤตครั้งสำคัญนี้ไปได้ในที่สุด #พลังฑีฆา รวมใจเป็นหนึ่ง เราจะสู้ไปด้วยกัน เพื่อผ่านวิกฤตครั้งสำคัญนี้ไป#ไทยช่วยได้ #ปลอดภัยโควิด19 #chainavee

ฑีฆาก่อสร้าง รับกำลังใจและสิ่งของอุปโภค บริโภค จากช่อง Youtube สุดเกล้า

บริษัท ฑีฆาก่อสร้าง จำกัด (มหาชน) ได้รับมอบสิ่งของอุปโภค บริโภค จากช่อง Youtube สุดเกล้า ประกอบด้วยแอลกอฮอล์ บะหมี่สําเร็จรูป ไข่ไก่ น้ำดื่ม ของใช้ต่างๆที่จำเป็น ทำให้พนักงาน คนงานที่อยู่แค้มป์ก่อสร้างได้รับกำลังใจและความห่วงใยที่สังคมไทยมีให้ชาวฑีฆาก่อสร้าง คณะผู้บริหาร พนักงาน พร้อมทั้งคนงาน บริษัท ฑีฆาก่อสร้าง จำกัด ( มหาชน ) ขอบพระคุณกำลังใจจากสื่อมวลชน ขณะนี้ทางเราได้หยุดการดำเนินการก่อสร้างเป็นระยะเวลา 30 วันตามนโยบายภาครัฐและได้เข้มงวดมาตรการโควิด19 เพื่อให้ชุมชนโดยรอบอุ่นใจ ประเทศไทยปลอดโรค #พลังฑีฆา สนับสนุนประเทศไทยปลอดโรค เราจะสู้ไปด้วยกัน เพื่อผ่านวิกฤตครั้งสำคัญนี้ไป #ไทยช่วยได้ #ปลอดโควิด19

ฑีฆาก่อสร้าง รับสิ่งของอุปโภค บริโภคพร้อมกำลังใจจากคุณภณ รักสกุลนิตย์และเพื่อน

บริษัท ฑีฆาก่อสร้าง จำกัด (มหาชน) ได้รับมอบสิ่งของอุปโภค บริโภค จากคุณภณ รักสกุลนิตย์และเพื่อน ช่วยเหลือแรงงานในแค้มป์ก่อสร้างประกอบด้วยวัตถุดิบอาหารสด ผัก ไข่ไก่ และเครื่องปรุงต่าง ๆ เพื่อประกอบอาหาร คณะผู้บริหาร พนักงาน พร้อมทั้งคนงาน บริษัท ฑีฆาก่อสร้าง จำกัด ( มหาชน ) ขอบพระคุณกำลังใจจากทุกภาคส่วนในสังคมไทย โดยเฉพาะชุมชนโดยรอบที่เราได้ปฏิบัติงานอยู่ ขณะนี้ทางเราได้หยุดการดำเนินการก่อสร้างเป็นระยะเวลา 30 วันตามนโยบายภาครัฐและได้เข้มงวดมาตรการโควิด19 เพื่อให้ชุมชนโดยรอบอุ่นใจ ประเทศไทยปลอดโรค #พลังฑีฆา สนับสนุนประเทศไทยปลอดโรค เราจะสู้ไปด้วยกัน เพื่อผ่านวิกฤตครั้งสำคัญนี้ไป#ไทยช่วยได้ #ปลอดโควิด19

ฑีฆาก่อสร้าง ได้รับความห่วงใยจาก แสนสิริ ช่วยเหลือแรงงานในแค้มป์ก่อสร้าง

บริษัท ฑีฆาก่อสร้าง จำกัด (มหาชน) ได้รับมอบความห่วงใยจากบริษัท แสนสิริ จํากัด (มหาชน) ช่วยเหลือแรงงานในแค้มป์ก่อสร้าง ผ่านถุงยังชีพจำนวน 150 ถุง เพื่อส่งมอบให้ คนงานและครอบครัวในแค้มป์ก่อสร้างของบริษัท เพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีและปลอดภัยในช่วงเวลาที่ต้องเข้มงวดมาตรการโควิด19ขั้นสูงสุด คณะผู้บริหาร พนักงาน พร้อมทั้งคนงาน บริษัท ฑีฆาก่อสร้าง จำกัด ( มหาชน ) ขอบพระคุณกำลังใจที่อบอุ่นจากพันธมิตรที่ให้การสนับสนุนการดำเนินการโครงการต่างๆ หลังจากที่บริษัทต้องหยุดการดำเนินการก่อสร้างเป็นระยะเวลา 30 วัน ในระหว่างนี้ทางบริษัทพร้อมดำเนินการหยุดยั้งโรคระบาดโควิด19ทุกรูปแบบต่อไป #พลังฑีฆา เสริมกำลังกายเพิ่มกำลังใจ เราจะสู้ไปด้วยกัน เพื่อผ่านวิกฤตครั้งสำคัญนี้ไป#เพราะเราห่วงใย #MadeforLife #MadeForEveryday

เสริมกำลังกายเพิ่มกำลังใจ ฑีฆาก่อสร้าง เข้ารับมอบสิ่งของบริโภคจาก samadoon แบ่งปันข้าวกล่องให้คนงานชุดใหญ่

เสริมกำลังกายเพิ่มกำลังใจ ฑีฆาก่อสร้าง เข้ารับมอบสิ่งของบริโภคจาก samadoon แบ่งปันข้าวกล่องให้คนงานชุดใหญ่ บริษัท ฑีฆาก่อสร้าง จำกัด (มหาชน) รับมอบสิ่งของบริโภคจาก บริษัท สะ มะ ดุน จำกัด แบ่งปันข้าวกล่องให้คนงานชุดใหญ่กับแผนกบริการส่งมอบอาคาร( ACS ) เป็นที่เรียบร้อย ซึ่งในขณะนี้ทางบริษัทได้ส่งมอบอาหารให้กับคนงานภายในแคมป์เป็นที่เรียบร้อย คณะผู้บริหาร พนักงาน พร้อมทั้งคนงาน บริษัท ฑีฆาก่อสร้าง จำกัด ( มหาชน ) ขอบพระคุณทุกกำลังใจกับคนในชุมชนที่ให้กำลังใจหลังจากที่บริษัทต้องหยุดการดำเนินการก่อสร้างเป็นระยะเวลา 30 วัน ซึ่งทางบริษัทพร้อมดำเนินการร่วมกับคนในชุมชนในการหยุดยั่งโรคระบาดโควิด19ทุกรูปแบบ #พลังฑีฆา เสริมกำลังกายเพิ่มกำลังใจ เราจะสู้ไปด้วยกัน เพื่อผ่านวิกฤตครั้งสำคัญนี้ไป#samadoonagency #ไทยช่วยไทย #ไทยรู้สู้โควิด