PR NEWS


ศูนย์รวมข้อมูลเผยแพร่ ข่าวสารกิจกรรมการดำเนินงานก่อสร้างและความเคลื่อนไหวองค์กร

บริษัท ฑีฆาก่อสร้าง จำกัด ( มหาชน ) ผ่านการประเมิน Bubble and Seal จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี

บริษัท ฑีฆาก่อสร้าง จำกัด ( มหาชน ) ผู้รับเหมาก่อสร้างหลักของโครงการ Plum Condo Rangsit ผ่านการประเมิน Bubble and Seal จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี ถือเป็นมาตรฐานที่สำคัญในการดำเนินงานของ ฑีฆาฯ ที่เราดูแลใส่ใจในการควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในสถานประกอบกิจการและป้องกันการระบาดของโรคสู่ชุมชนโดยรอบ รวมถึงลดอัตราการเสียชีวิตของผู้ปฏิบัติงาน ที่ผ่านมาทางบริษัทได้สนับสนุนให้พนักงานและคนงาน เข้ารับวัคซีนป้องกันโควิด-19 ทั้ง 2 เข็มครบ 100% พร้อมทั้งดำเนินการเชิงรุกที่เกี่ยวข้องกับการตรวจเชิงรุกเช่นการตรวจ Antigen Test Kit (ATK) ก่อนดำเนินการตรวจซ้ำเพื่อยืนยันผลการติดเชื้อด้วยวิธี RT-PCR ตามมาตรฐานที่กำหนด พร้อมกันนี้ทาง ฑีฆาฯ ได้จัดการแยกพื้นที่การทำงานเป็นสัดส่วนอย่างชัดเจนและมาตรการ DMHTTA อย่างเคร่งครัด และกำกับ ติดตามมาตรการอย่างต่อเนื่อง ทางบริษัทพร้อมดำเนินการร่วมกับสังคมเพื่อหยุดยั้งการแพร่ระบาดของโรคระบาดโควิด-19 และยังคงมุ่งมั่นตั้งใจในการพัฒนาระบบคุณภาพของงานและการบริหารจัดการงานได้อย่างราบรื่นไม่มีสะดุด 

บริษัท ฑีฆาก่อสร้าง จำกัด ( มหาชน ) ผ่านการประเมิน Bubble and Seal จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี

บริษัท ฑีฆาก่อสร้าง จำกัด ( มหาชน ) ผู้รับเหมาก่อสร้างหลักของโครงการ Plum Condo Rangsit ผ่านการประเมิน Bubble and Seal จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี ถือเป็นมาตรฐานที่สำคัญในการดำเนินงานของ ฑีฆาฯ ที่เราดูแลใส่ใจในการควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในสถานประกอบกิจการและป้องกันการระบาดของโรคสู่ชุมชนโดยรอบ รวมถึงลดอัตราการเสียชีวิตของผู้ปฏิบัติงาน ที่ผ่านมาทางบริษัทได้สนับสนุนให้พนักงานและคนงาน เข้ารับวัคซีนป้องกันโควิด-19 ทั้ง 2 เข็มครบ 100% พร้อมทั้งดำเนินการเชิงรุกที่เกี่ยวข้องกับการตรวจเชิงรุกเช่นการตรวจ Antigen Test Kit (ATK) ก่อนดำเนินการตรวจซ้ำเพื่อยืนยันผลการติดเชื้อด้วยวิธี RT-PCR ตามมาตรฐานที่กำหนด พร้อมกันนี้ทาง ฑีฆาฯ ได้จัดการแยกพื้นที่การทำงานเป็นสัดส่วนอย่างชัดเจนและมาตรการ DMHTTA อย่างเคร่งครัด และกำกับ ติดตามมาตรการอย่างต่อเนื่อง ทางบริษัทพร้อมดำเนินการร่วมกับสังคมเพื่อหยุดยั้งการแพร่ระบาดของโรคระบาดโควิด-19 และยังคงมุ่งมั่นตั้งใจในการพัฒนาระบบคุณภาพของงานและการบริหารจัดการงานได้อย่างราบรื่นไม่มีสะดุด

ฑีฆาก่อสร้าง สนับสนุนอาหารเพื่อช่วยเหลือทีมงานที่เข้าปฏิบัติหน้าที่ป้องกันในเขตน้ำท่วมกับทางเทศบาลนครนนทบุรี

4 ตุลาคม 2564 บริษัท ฑีฆาก่อสร้าง จํากัด (มหาชน)สนับสนุนอาหารเพื่อส่งมอบให้ทีมงานอาสาสมัครที่เข้าปฏิบัติหน้าที่เพื่อป้องกันน้ำท่วมในเขต จ.นนทบุรี ผ่านโครงการ ร่วมปันอิ่ม ปันสุข ซึ่งเป็นโครงการที่ริเริ่มโดยนายสรวิทย์ ฤกษ์จิรัฐติกาล ประธานคณะกรรมการชุมชนหมู่ 2 บางเขน อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี และคณะกรรมการชุมชนหมู่ 2 ฯ นำโดยนางสาวสุรีรัตน์ ทิมเทศ เลขานุการคณะกรรมการชุมชนหมู่ 2 บางเขน จังหวัดนนทบุรี พร้อมอาสาสมัครคณะกรรมการฯ ทางบริษัทให้ความสำคัญ และขอเป็นส่วนหนึ่งที่ร่วมช่วยเหลือดูแลท้องถิ่นเทศบาลเมืองนนทบุรีให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีไปด้วยกัน

วารสาร TEKA together ฉบับที่ 20 ปีที่ 7 Challenge to Change เดือนกันยายน 2564

ความท้าทายของ TEKA ในปี 2021 ที่เรายังคงมาตรฐานส่งมอบงานที่มีคุณภาพและส่งมอบในเวลาที่กำหนดถือเป็นหัวใจสำคัญ แม้มีวิกฤตการระบาดของไวรัสโควิด-19 ก็ตาม นับเป็นความท้าทายครั้งใหญ่ที่สุดในรอบ 37 ปีของบริษัทที่ต้องอาศัยการรวมพลังในการปรับตัวและเปลี่ยนแปลงให้เท่าทันกับสถานการณ์ นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้รับความไว้วางใจจาก บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) เปิดตัวโครงการการก่อสร้างใหม่ล่าสุด Plum Condo Rangsit Fresh เป็นอีกโครงการที่เราตั้งใจดำเนินการเต็มประสิทธิภาพ ทุกกระบวนการทำงาน การตรวจสอบทุกขั้นตอนการทำงานผ่านระบบประกันคุณภาพ (Quality Assurance) ถือเป็นระบบที่เข้มแข็งของเรา ทั้งหมดนี้สามารถติดตามรายละเอียดได้ที่ วารสาร TEKA TOGETHER ฉบับที่ 20 ปีที่ 7 เดือนกันยายน 2564 สามารถเปิดในรูปแบบ E-Book : https://anyflip.com/abzbd/bwrm/ #TEKA #TEKAcon #PSH #PlumCondo #ฑีฆาก่อสร้าง #รับเหมาก่อสร้างอาคารสูง #คุณภาพมาอันดับหนึ่ง

บริษัท ฑีฆาก่อสร้าง จำกัด (มหาชน) ร่วมสนับสนุนให้พนักงานและคนงาน เข้ารับวัคซีนป้องกันโควิด-19 เข็มที่ 2 บริเวณห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพลาซ่า สาขารัตนาธิเบศร์

บริษัท ฑีฆาก่อสร้าง จำกัด (มหาชน) ร่วมสนับสนุนให้พนักงานและคนงาน เข้ารับวัคซีนป้องกันโควิด-19 เข็มที่ 2 บริเวณห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพลาซ่า สาขารัตนาธิเบศร์ 30 สิงหาคม 2564 ทางบริษัทได้เพิ่มความมั่นใจในงานทำงานให้กับพนักงาน โดยสนับสนุนและเร่งรัดให้พนักงานและบุคลากรในองค์กรได้รับวัคซีนป้องกันโรคระบาดโควิด-19 เข็มที่ 2 ส่งต่อประสิทธิภาพการทำงานและติดต่อประสานงานที่ดียิ่งขึ้นทั้งภายในองค์กรระหว่างองค์กร-ชุมชนรอบข้างของไซต์งาน-สังคม-ครอบครัวของพนักงาน เพิ่มความอุ่นใจยิ่งขึ้น ทางบริษัทยังคงเดินหน้ามาตรการ โควิด-19 อย่างต่อเนื่อง เข้มงวดทั้งในสำนักงานและบริเวณไซด์งานของบริษัทที่ตั้งอยู่ คณะผู้บริหาร พนักงาน พร้อมทั้งคนงาน บริษัท ฑีฆาก่อสร้าง จำกัด ( มหาชน ) ขอบพระคุณสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน ทำให้พนักงานของเรามีความมุ่งมั่นตั้งใจในการทำงานเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยผ่านอุตสาหกรรมการก่อสร้าง ทางบริษัทพร้อมดำเนินการร่วมกับสังคมเพื่อหยุดยั้งการแพร่ระบาดของโรคระบาดโควิด-19 และร่วมใจรับวัคซีนเกิน 100 ล้านโดสให้ได้โดยเร็วที่สุด #พลังฑีฆา #ฉีดแล้วจ้า#ฉีดไม่กลัวกลัวไม่ฉีด #IGOTVACCINATED รวมใจเป็นหนึ่ง เคียงข้างด้วยใจ ผ่านวิกฤตไปด้วยกัน ไทยช่วยได้ #ปลอดภัยโควิด19

บริษัท ฑีฆาก่อสร้าง จำกัด (มหาชน) ร่วมสนับสนุนให้พนักงานและคนงาน เข้ารับวัคซีนป้องกันโควิด-19 จากสำนักงานประกันสังคม บริเวณห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพลาซ่า สาขารัตนาธิเบศร์

ที่ผ่านมาบริษัทมีนโยบายเร่งรัดในการจัดหาวัคซีนให้กับพนักงาน และบุคลากรภายในองค์กร เพื่อป้องกันโรคระบาดโควิด-19 และสร้างความมั่นใจให้กับ “พนักงาน-ครอบครัว-สังคม-ชุมชนรอบข้างของไซต์งาน “ ให้เกิดความอุ่นใจเพิ่มมากขึ้น ทางบริษัทได้ประสานงานให้พนักงานและคนงานทุกท่านได้รับวัคซีนอย่างน้อยเป็นจำนวน 2 เข็ม ตามที่ภาครัฐกำหนด คณะผู้บริหาร พนักงาน พร้อมทั้งคนงาน บริษัท ฑีฆาก่อสร้าง จำกัด ( มหาชน ) ขอขอบพระคุณสำนักงานประกันสังคมที่เคียงข้างด้วยใจ เพื่อผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน ทางบริษัทพร้อมดำเนินการร่วมกับสังคมเพื่อหยุดยั้งการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 ให้ได้โดยเร็วที่สุด #พลังฑีฆา #ฉีดแล้วจ้า#ฉีดไม่กลัวกลัวไม่ฉีด #IGOTVACCINATED รวมใจเป็นหนึ่ง เคียงข้างด้วยใจ ผ่านวิกฤตไปด้วยกัน#ไทยช่วยได้ #ปลอดภัยโควิด19

ฑีฆาก่อสร้าง รับการสนับสนุนวัคซีนซิโนฟาร์ม จาก แสนสิริ ภายใต้แคมเปญ “แสนสิริและสังคม …คนละครึ่ง”

บริษัท ฑีฆาก่อสร้าง จำกัด (มหาชน) ส่งพนักงานและคนงานเข้ารับวัคซีนซิโนฟาร์ม จากการสนับสนุนของ บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) ณ โรงงานแสนสิริ คลอง 10 จังหวัดปทุมธานี เพื่อเป็นการหยุดยั้งการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) จัดแคมเปญ “แสนสิริและสังคม…คนละครึ่ง” ขึ้น โดยได้สั่งซื้อวัคซีนซิโนฟาร์มซึ่งเป็นวัคซีนชนิดเชื้อตาย (inactivated vaccine) 37,000 โดส ที่ได้รับจัดสรรจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เพื่อเร่งฉีดวัคซีนป้องกันโรคระบาดโควิด-19 ให้กับพันธมิตร “พนักงาน-ครอบครัว-สังคม”คณะผู้บริหาร พนักงาน พร้อมทั้งคนงาน บริษัท ฑีฆาก่อสร้าง จำกัด ( มหาชน ) ขอขอบพระคุณกำลังใจจากพันธมิตร ที่เคียงข้างด้วยใจ เพื่อผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน ทางบริษัทพร้อมดำเนินการร่วมกับสังคมเพื่อหยุดยั้งการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 ให้ได้โดยเร็วที่สุด #พลังฑีฆา #SansiriCare #SansiriVaccinationDay รวมใจเป็นหนึ่ง เคียงข้างด้วยใจ ผ่านวิกฤตไปด้วยกัน#ไทยช่วยได้ #ปลอดภัยโควิด19

ฑีฆาก่อสร้าง รับสิ่งของอุปโภค บริโภคและฟ้าทะลายโจร พร้อมกำลังใจจากคุณภณ รักสกุลนิตย์และเพื่อน ร่วมกับร้านอาหารครัวกลางกรุง

บริษัท ฑีฆาก่อสร้าง จำกัด (มหาชน) ได้รับมอบสิ่งของอุปโภค บริโภค และฟ้าทะลายโจรจากคุณภณ รักสกุลนิตย์และเพื่อน ช่วยเหลือแรงงานในแค้มป์ก่อสร้าง เพิ่มกำลังใจด้วยอาหารหลากหลายชนิดมาเติบเต็มเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าเดิมจากร้านอาหารครัวกลางกรุง ซึ่งทางหน่วยงานได้จัดสรรสิ่งของไปยังพนักงานและคนงานในแค้มป์ก่อสร้างเป็นที่เรียบร้อย ประกอบด้วย– วัตถุดิบการทำอาหารผักสดต่างๆ น้ำมันพืช ผงชูรส ผงปรุงรสต่าง ๆ วัตถุดิบตำส้มตำพร้อมเครื่องปรุงรสต่าง ๆ 220 ชุด– อาหารแห้ง เช่น มาม่า ปลากระป๋อง ข้าวสาร น้ำดื่ม ผ้าอนามัย รวมเป็นชุดยังชีพ จำนวน 110 ชุด– นมและผ้าอ้อม สำหรับเด็ก– ฟ้าทะลายโจร 60 กระปุกคณะผู้บริหาร พนักงาน พร้อมทั้งคนงาน บริษัท ฑีฆาก่อสร้าง จำกัด ( มหาชน ) ขอบพระคุณกำลังใจจากทุกภาคส่วนในสังคมไทย ที่ทำให้เรามีพลังร่วมหยุดยั้งโรคระบาดโควิด19 ด้วยนโยบายหยุดการดำเนินการก่อสร้างเป็นระยะเวลา 30 วันและจำกัดพื้นที่การเข้าออกตามนโยบายภาครัฐและได้เข้มงวดเพื่อให้ชุมชนโดยรอบอุ่นใจ ประเทศไทยปลอดโรค #พลังฑีฆา สนับสนุนประเทศไทยปลอดโรค เราจะสู้ไปด้วยกัน เพื่อผ่านวิกฤตครั้งสำคัญนี้ไป#ไทยช่วยได้ […]

ฑีฆาก่อสร้าง รับถุงยังชีพจาก Modernform เพื่อเพิ่มขวัญและกำลังใจถึงไซต์งาน

บริษัท ฑีฆาก่อสร้าง จำกัด (มหาชน) รับถุงยังชีพบริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เป็นจำนวน 100 ชุด ถึงหน้าบริเวณแค้มป์งานก่อสร้างและเพิ่มขวัญและกำลังใจให้กับพนักงานทีมฑีฆาฯ ทางบริษัทได้ร่วมมาตรการในการหยุดยั้งโรคระบาดโควิด19 อย่างน้อยเป็นระยะเวลา 30 วัน พร้อมดูแลพนักงาน คนงานเป็นอย่างดี คณะผู้บริหาร พนักงาน พร้อมทั้งคนงาน บริษัท ฑีฆาก่อสร้าง จำกัด ( มหาชน ) ขอขอบพระคุณกำลังใจจากพันธมิตร ที่เคียงข้างด้วยใจ ผ่านวิกฤตไปด้วยกัน ทางบริษัทพร้อมดำเนินการร่วมกับคนในชุมชนในการหยุดยั้งโรคระบาดโควิด19 ทุกรูปแบบร่วมกับคนไทยทุกคน #พลังฑีฆา #Modernform รวมใจเป็นหนึ่ง เพื่อเคียงข้างด้วยใจ ผ่านวิกฤตไปด้วยกัน#ไทยช่วยได้ #ปลอดภัยโควิด19

ฑีฆาก่อสร้าง รับถุงยังชีพจาก CERAMIQUE พร้อมกำลังใจถึงไซต์งาน

ฑีฆาก่อสร้าง รับถุงยังชีพจาก CERAMIQUE พร้อมกำลังใจถึงไซต์งาน บริษัท ฑีฆาก่อสร้าง จำกัด (มหาชน) รับถุงยังชีพจากบริษัท อินเตอร์สุขภัณฑ์เซรามิค จำกัด เป็นจำนวน 100 ชุด เพื่อร่วมใจสู้ภัยโควิด19 ซึ่งทางทีมงานได้นำถุงยังชีพดังกล่าวจัดสรรเป็นที่เรียบร้อย คณะผู้บริหาร พนักงาน พร้อมทั้งคนงาน บริษัท ฑีฆาก่อสร้าง จำกัด ( มหาชน ) ขอขอบพระคุณกำลังใจจากพันธมิตร หลังจากที่บริษัทต้องหยุดการดำเนินการก่อสร้างเป็นระยะเวลา 30 วัน ซึ่งทางบริษัทพร้อมดำเนินการร่วมกับคนในชุมชน ในการหยุดยั้งโรคระบาดโควิด19 ทุกรูปแบบ #พลังฑีฆา #CERAMIQUE รวมใจเป็นหนึ่ง เราจะสู้ไปด้วยกัน เพื่อผ่านวิกฤตครั้งสำคัญนี้ไป #ไทยช่วยได้ #ปลอดภัยโควิด19