ข่าวกิจกรรมเพื่อสังคม

กิจกรรมเลี้ยงอาหารและทำกิจกรรมที่บ้านภูมิเวท

กิจกรรมคืนประโยชน์ให้กับสังคมหรือที่เราเรียกว่า CSR ในปีนี้เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ หลังจาก Start ด้วยการเลี้ยงอาหารและทำกิจกรรมที่บ้านภูมิเวทเนื่องในโอกาสทำบุญครบรอบการก่อตั้งบริษัท ในวันนั้นเด็กๆ ได้ร้องขอกับ MD เรื่องความฝันที่จะได้เห็นทะเลทำให้เกิดกิจกรรม “ค่ายเยาวชนสัมพันธ์” ตามมา นอกจากจะได้เล่นน้ำทะเลตามความฝันของเด็ก ๆ แล้วยังมีกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้อีกหลายกิจกรรม เช่น การปลูกป่าชายเลน กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ที่เรียกน้ำตาได้อย่างเหลือเชื่อ ทั้งจากเด็กและผู้ใหญ่ที่ร่วมงาน ความสุข สนุกสนาน และความซาบซึ้งใจครั้งนี้ สามารถดูได้จากภาพที่ทีมงานนำมาฝากกันนะคะ

CSR ณ สถานแรกรับเด็กชายปากเกร็ด (บ้านภูมิเวท)

เนื่องในโอกาสที่บริษัท ฑีฆาก่อสร้าง จำกัด มีอายุครบ 32 ปีในวันที่ 10 มกราคม 2559 ที่พึ่งผ่านไปนี้ กิจกรรมดีๆ ที่สืบเนื่องมาจึงมีขึ้นมากมาย ทั้งกิจกรรมแบ่งปันความสุข ให้กับลูกหลานคนงานฑีฆา และกิจกรรมเล็กๆ แต่ยิ่งใหญ่มากๆ ด้วยรอยยิ้มและน้ำใจกับการคืนประโยชน์ให้กับสังคม ที่สถานสงเคราะห์เด็กชายปากเกร็ด (บ้านภูมิเวท) ยิ่งใหญ่แค่ไหน ความสุขของผู้ให้เป็นอย่างไรดูที่ลีลาและรอยยิ้มของผู้ร่วมงานทุกท่านกันได้เลยค่ะ