ข่าวกิจกรรมเพื่อสังคม

TEKA จับมือ ICS และวิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี ขนทีมช่างจิตอาสาฝีมือดี ให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าให้กับชุมชนรอบโครงการ

2 เมษายน 2565 บริษัท ฑีฆาก่อสร้าง จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ ICS และวิทยาลัยสารพัดช่าง ผนึกกำลังจัดกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ “เรื่องซ่อม เรื่องง่าย” นำทีมช่างจิตอาสาฝีมือดีลงพื้นที่อำนวยความสะดวกให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าให้กับชุมชนรอบโครงการ ฟรี !!! โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ณ โรงแรม Foodotel ซอยเจริญนคร 4 ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมสาธารณประโยชน์ของบริษัท เพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าให้กับคนในชุมชน อีกทั้งยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับชุมชนอีกด้วย

4 พันธมิตรร่วมสวัสดีปีใหม่และสุขสันต์วันเด็ก แบบเวันระยะห่าง ปี2565 ณ ชุมชนหน้าตลาดศิรินทร์ รอบโครงการ RTWO

โครงการไอซีเอสพร้อมพันธมิตร ร่วมสวัสดีปีใหม่และสุขสันต์วันเด็ก แบบเวันระยะห่าง ปี 2565 ณ ชุมชนหน้าตลาดศิรินทร์ นำโดยบริษัท ไอซีเอส จำกัด และ บริษัท ไอคอนสยาม จํากัด ร่วมกับ 2 พันธมิตร ได้แก่ บริษัท ทรัสตี้ โปรเจค แมเนจเมนต์ จำกัด และบริษัท ฑีฆาก่อสร้าง จำกัด (มหาชน) ลงพื้นที่เพื่อสวัสดีปีใหม่ 2565 กับคณะกรรมการชุมชน และคนในชุมชนโดยรอบ พร้อมทั้งมอบของขวัญวันเด็กให้กับเยาวชนในชุมชน ที่ผ่านมาโครงการฯได้รับการสนับสนุนและช่วยเหลือจากทางชุมชนหน้าตลาดศิรินทร์เป็นอย่างดี โดยการดำเนินการการก่อสร้างได้เร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จ เพื่อลดผลกระทบต่างๆ และเปิดใช้งานอาคารเพื่อความเจริญและความสะดวกสบายของทุกคน ตลอดระยะเวลาของโครงการฯ กลุ่มพันธมิตรได้ลงพื้นที่ช่วยเหลือชุมชนอย่างต่อเนื่อง เราได้ดำเนินการโครงการตรวจสุขภาพรอบชุมชน นอกจากนี้ทางเราได้เตรียมดำเนินการตามคำแนะนำ และรับฟังความคิดเห็นของชุมชนเพื่อนำมาแก้ไขปัญหาทั้งทางตรง และผ่านคณะกรรมการชุมชน เพื่อให้ชุมชนได้รับประโยชน์สูงสุด