วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น. – 11.00 น. หน่วยงาน IDEO PHAHOLYOTHIN – CHATUCHAK เปิดไซด์ต้อนรับ บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) และ บริษัเวสท์คอน จำกัด เพื่อเยี่ยมชมโครงการ โดยให้ความสนใจ เรื่องของคุณภาพงาน ( QC ) และเรื่องความปลอดภัยในการทำงาน ( SAFETY )
ในการเยี่ยมชมงานครั้งนี้ ได้แบ่งเป็น 2 ทีม ซึ่งทีมแรกดูเรื่องคุณภาพงาน ( QC ) ตามห้องต่างๆ โดยมีช่างสุธรรม ( PM ) บริษัท ฑีฆาก่อสร้าง จำกัด ให้ข้อมูล และตอบข้อสงสัยในด้านการก่อสร้างของโครงการนี้ และทีมที่ 2 ได้ให้ความสนใจในเรื่องความปลอดภัยในการทำงาน ( SAFETY ) บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) จึงแนะนำให้ทางบริษัท เวสท์คอน จำกัด เข้าเยี่ยมชมเรื่องความปลอดภัยในการทำงาน ( SAFETY ) เนื่องจากบริษัท ฑีฆาก่อสร้าง จำกัด ถือได้ว่ามีเรื่องของความปลอดภัยในการทำงาน ( SAFETY ) และการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุได้อย่างดีเยี่ยม ในงานก่อสร้างทุกๆโครงการ