วันที่ 16 มีนาคม 2561 Mr. Fujikake GM Construction ของบริษัท Mitsui Fudosan ผู้ร่วมทุนกับบริษัท อนันดา ดีเวลล้อปเม้นท์ จำกัด ( มหาชน ) ได้มอบใบประกาศณียบัตรให้กับบริษัท ฑีฆาก่อสร้าง จำกัด ที่มีการปรับปรุงคุณภาพงาน และความปลอดภัยที่ดีเยี่ยม ซึ่งได้แก่ โครงการ IDEO MOBI ASOKE, IDEO MOBI SUKHUMVIT66 และIDEO PHAHOLYOTHIN – CHATUCHAK

ขอแสดงความยินดี และชื่นชมผู้บริหารโครงการ และทีมงานของบริษัท ฑีฆาก่อสร้าง จำกัด ที่ควบคุมคุณภาพของงาน และมีความปลอดภัยในการทำงานได้ดีทั้ง 3 โครงการ ขอให้ทุกหน่วยงานมีการพัฒนาในเรื่อง QC & SAFETY ต่อไปนะคะ