คุณวีระศักดิ์ วานิชวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ฑีฆาก่อสร้าง จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ สถาบันวิทยาการตลาดทุน วตท.29 นำโดย คุณสุเมธ บุญบรรดารสุข ประธานกรรมการ บริษัท วัฒนาสุข อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ในฐานะประธานรุ่น วตท.29 พร้อมตัวแทนรุ่น มอบสิ่งของ และอุปกรณ์ เพื่อสนับสนุนการทำงานของกระทรวงแรงงาน ในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิด-19 ซึ่งจะนำสิ่งของ และอุปกรณ์ดังกล่าวส่งมอบให้กับบุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติงานใน จ.สมุทรสาคร โดยได้รับเกียรติจาก นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ในการรับมอบสิ่งของ และอุปกรณ์ทั้งหมดรวมมูลค่า 1,100,000 บาท เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2564 ณ โถงชั้น 1 อาคารกระทรวงแรงงาน

#teka #construction #fight #togethercovid19