บริษัท ฑีฆาก่อสร้าง จำกัด (มหาชน) รับกำลังใจและปลาสดเพื่อเป็นวัตถุดิบในการประกอบอาหาร จากคุณวิชัย แสงสุขเอี่ยม ประธานกลุ่มบริษัท ชัยนาวี มาเติบเต็มกำลังใจให้กับคนงานในแคมป์เพื่อให้ก้าวข้ามผ่านวิกฤตครั้งสำคัญนี้

คณะผู้บริหาร พนักงาน พร้อมทั้งคนงาน บริษัท ฑีฆาก่อสร้าง จำกัด ( มหาชน ) ขอบพระคุณทุกกำลังใจที่หลั่งไหลมายังไซต์งานบริษัทฯเป็นอย่างยิ่ง ทางบริษัทจะมุ่งมั่นในการดำเนินการหยุดยั้งการระบาดจากโรคโควิด-19 ทุกวิถีทาง เพื่อช่วยประเทศไทยให้ก้าวข้ามผ่านวิกฤตครั้งสำคัญนี้ไปได้ในที่สุด

#พลังฑีฆา รวมใจเป็นหนึ่ง เราจะสู้ไปด้วยกัน เพื่อผ่านวิกฤตครั้งสำคัญนี้ไป
#ไทยช่วยได้ #ปลอดภัยโควิด19 #chainavee