บริษัท ฑีฆาก่อสร้าง จำกัด (มหาชน) ได้รับมอบสิ่งของอุปโภค บริโภค จากช่อง Youtube สุดเกล้า ประกอบด้วยแอลกอฮอล์ บะหมี่สําเร็จรูป ไข่ไก่ น้ำดื่ม ของใช้ต่างๆที่จำเป็น ทำให้พนักงาน คนงานที่อยู่แค้มป์ก่อสร้างได้รับกำลังใจและความห่วงใยที่สังคมไทยมีให้ชาวฑีฆาก่อสร้าง

คณะผู้บริหาร พนักงาน พร้อมทั้งคนงาน บริษัท ฑีฆาก่อสร้าง จำกัด ( มหาชน ) ขอบพระคุณกำลังใจจากสื่อมวลชน ขณะนี้ทางเราได้หยุดการดำเนินการก่อสร้างเป็นระยะเวลา 30 วันตามนโยบายภาครัฐและได้เข้มงวดมาตรการโควิด19 เพื่อให้ชุมชนโดยรอบอุ่นใจ ประเทศไทยปลอดโรค

#พลังฑีฆา สนับสนุนประเทศไทยปลอดโรค เราจะสู้ไปด้วยกัน เพื่อผ่านวิกฤตครั้งสำคัญนี้ไป #ไทยช่วยได้ #ปลอดโควิด19