วันพฤหัสบดี ที่ 6 กันยายน 2561 บริษัท ฑีฆาก่อสร้าง จำกัด เป็นเจ้าภาพจัดงาน KAIZEN ณ โครงการ IDEO PHAHOLYOTHIN – CHATUCHAK และมีผู้บริหารเข้าร่วมงานในครั้งนี้ ทั้งหมด 15 บริษัท ซึ่งวัตถุประสงค์จัดขึ้นเพื่อเยี่ยมชมไซด์งาน และได้มีการสาธิตเรื่องของความปลอดภัยในบริเวณไซด์งาน หลังจากดูงานเสร็จแล้วทุกท่านก็ได้รับประทานอาหารร่วมกัน ณ ร้านอาหาร T.HOUSE วิภาวดี ซึ่งในงานนี้ มีเกมส์ และกิจกรรมสนุกๆเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บริหารกลุ่ม KAIZEN