วันที่ 7 กันยายน 2561 คุณวิโรจน์ กัปปิยจรรยา (ที่ 4 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการ สายงานธุรกิจคอนโดมิเนียม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารจาก บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด(มหาชน)
คุณวีระศักดิ์ วานิชวัฒน์ (ที่ 3 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฑีฆาก่อสร้าง จำกัด บริษัทผู้รับเหมางานก่อสร้าง และคุณรังสรรค์ เกียรติยศ (ที่1 จากขวา) กรรมการผู้จัดการ

บริษัท เอบิวด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด บริษัทที่ปรึกษา และควบคุมงานผู้บริหาร เข้าตรวจความคืบหน้าการก่อสร้างโครงการ และควบคุมการก่อสร้างให้ได้มาตรฐาน

ณ โครงการ ไอดิโอ โมบิ สุขุมวิท66