1 พฤศจิกายน 2561

คุณวีระศักดิ์ วานิชวัฒน์ กรรมการผู้จัดการ และทีมผู้บริหาร บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยคุณรังสรรค์ เกียรติยศ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอบิวด์ แมเนจเมนท์ จำกัด บริษัทที่ปรึกษา และควบคุมงานก่อสร้าง ถ่ายภาพร่วมกันบนชั้นดาดฟ้า IDEO MOBI ASOKE หรือ GEM38 ในโอกาสเข้าตรวจความคืบหน้าการก่อสร้างโครงการ และควบคุมงานก่อสร้างให้ได้มาตรฐาน จำนวนห้องชุดทั้งหมด 508 ห้อง