บริษัท ฑีฆาก่อสร้าง จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมสนับสนุนการจัดงาน รวมน้ำใจ พญาไทสัมพันธ์ ประจำปี 2566 เป็นจำนวนเงิน 20,000 บาท โดยมีคุณสุวิทย์ ร่มโพธิ์ ประธานจัดงาน ให้เกียรติเป็นผู้รับมอบ เพื่อรวบรวมรายได้เป็นทุนทรัพย์สำหรับสนับสนุนด้านการศึกษาและกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนดารุ้ลอะมาน นอกจากนี้ภายในงานยังได้รับเกียรติจาก นายกรณิศ บัวจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตราชเทวี มาเป็นประธานในพิธี และมอบโล่ประกาศเกียรติคุณจากจุฬาราชมนตรี กับผู้ให้การสนับสนุนทางด้านกิจการศาสนาของมัสยิด พร้อมด้วยนายเอกกวิน โชคประสพรวย สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เขตราชเทวี และฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม และเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทศกิจ เข้าร่วมงานการจัดงานรวมน้ำใจ พญาไทสัมพันธ์ ประจำปี พ.ศ. 2566 นี้ จัดขึ้นโดยคณะกรรมการอิสลามประจำมัสยิดดารุ้ลอะมาน ชุมชนซอยสุเหร่า ร่วมกับ ชมรมมุสลิมพญาไท รวมทั้งได้รับความร่วมมือจากชาวชุมชนมาร่วมออกร้านจำหน่ายอาหารและสินค้าต่าง ๆ กว่า 70 ร้านค้า นอกจากนี้ ยังมีการทดสอบภาคความรู้ความสามารถทางด้านศาสนา การแสดงความสามารถของเด็กและเยาวชน ณ มัสยิดดารุ้ลอะมาน พญาไท ซอยเพชรบุรี 7