วันที่ 15 ธันวาคม 2562 บริษัท ทีฆาก่อสร้าง จำกัด (มหาชน) และบริษัท ไอซีเอส จำกัด ได้จัดกิจกรรม CSR “สุขภาพดี เริ่มต้นที่ชุมชน” ณ ชุมชนหน้าตลาดศิรินทร์ เขตคลองสาน กรุงเทพฯ ที่โครงการ RTWO ภายในงานมีการตรวจคัดกรองสุขภาพเบื้องต้นตรวจวัดสายตา และประกอบแว่นใหม่แก่ผู้สูงอายุ ทั้งนี้มีเจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาและแนะนำด้านสุขภาพให้ความรู้ความเข้าใจในการป้องกันภาวะฝุ่นละลอง จากนั้นได้เลี้ยงอาหารกลางวันแก่ชาวชุมชนหน้าตลาดศิรินทร์ ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้ได้สร้างได้สร้างความสัมพันธ์อันดีแก่ไซต์งาน และบ้านข้างเคียงได้เป็นอย่างดีค่ะ