4 ตุลาคม 2564 บริษัท ฑีฆาก่อสร้าง จํากัด (มหาชน)สนับสนุนอาหารเพื่อส่งมอบให้ทีมงานอาสาสมัครที่เข้าปฏิบัติหน้าที่เพื่อป้องกันน้ำท่วมในเขต จ.นนทบุรี ผ่านโครงการ ร่วมปันอิ่ม ปันสุข ซึ่งเป็นโครงการที่ริเริ่มโดยนายสรวิทย์ ฤกษ์จิรัฐติกาล ประธานคณะกรรมการชุมชนหมู่ 2 บางเขน อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี และคณะกรรมการชุมชนหมู่ 2 ฯ นำโดยนางสาวสุรีรัตน์ ทิมเทศ เลขานุการคณะกรรมการชุมชนหมู่ 2 บางเขน จังหวัดนนทบุรี พร้อมอาสาสมัครคณะกรรมการฯ

ทางบริษัทให้ความสำคัญ และขอเป็นส่วนหนึ่งที่ร่วมช่วยเหลือดูแลท้องถิ่นเทศบาลเมืองนนทบุรีให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีไปด้วยกัน