เมื่อเร็วๆนี้ บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ บริษัท ATOM Design ในการออกแบบ และผลิต FIT SHILED  (หน้ากากป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19) จำนวน 20,000 ชิ้น และได้มีพิธีส่งมอบ โดยคุณศารัตน์ นิศารัตน์ ผู้บริหารสูงสุดสายงานวิจัยและพัฒนา บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยพันธมิตรกลุ่มมารุ ได้แก่ คุณวีระศักดิ์ วานิชวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ฑีฆาก่อสร้าง จำกัด (มหาชน) และคุณพงศ์พันธ์ ธีระจรุงเกียรติ กรรมการผู้จัดการ บริษัท วิศวภัทร์ จำกัด ร่วมส่งมอบ FIT SHIELD จำนวน 500 ชิ้น ให้กับศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร (ศูนย์เอราวัณ) โดย นพ.พรเทพ แซ่เฮ้ง ผู้อำนวยการศูนย์ฯ ให้เกียรติเป็นตัวแทนรับมอบ เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2563 นอกจากนี้ ได้จัดส่ง FIT SHIELD จำนวน 15,000 ชิ้น ไปยังโรงพยาบาล 134 แห่งทั่วประเทศ ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ เพื่อเป็นอุปกรณ์ป้องกันและเพื่อส่งกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 สำหรับ FIT SHIELD คือ หน้ากากที่มีการพัฒนาและออกแบบใหม่ให้มีประสิทธิภาพในการใช้งานมากขึ้น เพิ่มคุณสมบัติในการป้องกัน ส่วนบนใบหน้าและดวงตาจากละอองได้อย่างมิดชิด เพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันละอองจากด้านข้างได้สูงสุด ลดเงาสะท้อนด้านในหน้ากาก สามารถปรับระยะห่างระหว่างหน้ากากกับใบหน้า เพิ่มความสะดวกในการหายใจ