เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม ที่ผ่านมา บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ได้จัดเลี้ยงขอบคุณคนงาน ที่ได้ทุ่มเทแรงกายแรงใจ ทำงานร่วมกันด้วยดีเสมอมา
โดยมีคุณวิโรจน์ กัปปิยจรรยา กรรมการบริหาร บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) และคุณวีระศักดิ์ วานิชวัฒน์ กรรมการผู้จัดการ
บริษัท ฑีฆาก่อสร้าง จำกัด พร้อมคณะ ร่วมมอบอาหารกลางวันแก่คนงาน ณ โครงการ ไอดิโอ โมบิ สุขุมวิท 66