Uncategorized

เราภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสรรค์ที่พักอาศัยคุณภาพ ที่ตอบโจทย์ความต้องการของคนเมือง #พลังฑีฆา

ใส่ใจทุกรายละเอียด เพื่อส่งมอบที่พักอาศัยที่ตอบโจทย์ความต้องการของคนเมืองเมื่อวันเสาร์ที่ 18 กรกฎาคม 2563  ผู้บริหารบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)  นำโดย คุณอุทัย อุทัยแสงสุข ประธานผู้บริหารสายงานปฏิบัติการ และคุณองอาจ สุวรรณกุล ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายพัฒนาโครงการคอนโดมิเนียม พร้อมคณะ ลงพื้นที่ไซต์งานก่อสร้าง “เดอะ ไลน์ พหลโยธิน พาร์คคอนโดมิเนียม”     เพื่อตรวจสอบแล็บห้องพักให้มั่นใจว่าทุกพื้นที่ตอบโจทย์ความต้องการในการพักอาศัยของกลุ่มลูกค้า  และคุณภาพงานถูกต้องตามข้อตกลง     โดยคุณศิริวรรณ ศักดิ์สุริยา ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบริหาร คุณสุธีร์  รุ่งจิรธนานนท์ Project Director และคุณสุธรรม ทวีบุรุษ Project Manager ของบริษัท ฑีฆาก่อสร้าง จำกัด (มหาชน) ให้การต้อนรับ ทั้งนี้ คุณอุทัย ให้ความสำคัญ และตรวจสอบทุกรายละเอียด อย่างตั้งใจ พร้อมทั้งให้คำแนะนำ และให้กำลังใจทีมงาน เพื่อให้งานก่อสร้างมีคุณภาพ แล้วเสร็จตรงตามกำหนด