Uncategorized

บริษัท ฑีฆาก่อสร้าง จำกัด ( มหาชน ) ผ่านการประเมิน Bubble and Seal จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี

บริษัท ฑีฆาก่อสร้าง จำกัด ( มหาชน ) ผู้รับเหมาก่อสร้างหลักของโครงการ Plum Condo Rangsit ผ่านการประเมิน Bubble and Seal จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี ถือเป็นมาตรฐานที่สำคัญในการดำเนินงานของ ฑีฆาฯ ที่เราดูแลใส่ใจในการควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในสถานประกอบกิจการและป้องกันการระบาดของโรคสู่ชุมชนโดยรอบ รวมถึงลดอัตราการเสียชีวิตของผู้ปฏิบัติงาน ที่ผ่านมาทางบริษัทได้สนับสนุนให้พนักงานและคนงาน เข้ารับวัคซีนป้องกันโควิด-19 ทั้ง 2 เข็มครบ 100% พร้อมทั้งดำเนินการเชิงรุกที่เกี่ยวข้องกับการตรวจเชิงรุกเช่นการตรวจ Antigen Test Kit (ATK) ก่อนดำเนินการตรวจซ้ำเพื่อยืนยันผลการติดเชื้อด้วยวิธี RT-PCR ตามมาตรฐานที่กำหนด พร้อมกันนี้ทาง ฑีฆาฯ ได้จัดการแยกพื้นที่การทำงานเป็นสัดส่วนอย่างชัดเจนและมาตรการ DMHTTA อย่างเคร่งครัด และกำกับ ติดตามมาตรการอย่างต่อเนื่อง ทางบริษัทพร้อมดำเนินการร่วมกับสังคมเพื่อหยุดยั้งการแพร่ระบาดของโรคระบาดโควิด-19 และยังคงมุ่งมั่นตั้งใจในการพัฒนาระบบคุณภาพของงานและการบริหารจัดการงานได้อย่างราบรื่นไม่มีสะดุด 

บริษัท ฑีฆาก่อสร้าง จำกัด ( มหาชน ) ผ่านการประเมิน Bubble and Seal จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี

บริษัท ฑีฆาก่อสร้าง จำกัด ( มหาชน ) ผู้รับเหมาก่อสร้างหลักของโครงการ Plum Condo Rangsit ผ่านการประเมิน Bubble and Seal จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี ถือเป็นมาตรฐานที่สำคัญในการดำเนินงานของ ฑีฆาฯ ที่เราดูแลใส่ใจในการควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในสถานประกอบกิจการและป้องกันการระบาดของโรคสู่ชุมชนโดยรอบ รวมถึงลดอัตราการเสียชีวิตของผู้ปฏิบัติงาน ที่ผ่านมาทางบริษัทได้สนับสนุนให้พนักงานและคนงาน เข้ารับวัคซีนป้องกันโควิด-19 ทั้ง 2 เข็มครบ 100% พร้อมทั้งดำเนินการเชิงรุกที่เกี่ยวข้องกับการตรวจเชิงรุกเช่นการตรวจ Antigen Test Kit (ATK) ก่อนดำเนินการตรวจซ้ำเพื่อยืนยันผลการติดเชื้อด้วยวิธี RT-PCR ตามมาตรฐานที่กำหนด พร้อมกันนี้ทาง ฑีฆาฯ ได้จัดการแยกพื้นที่การทำงานเป็นสัดส่วนอย่างชัดเจนและมาตรการ DMHTTA อย่างเคร่งครัด และกำกับ ติดตามมาตรการอย่างต่อเนื่อง ทางบริษัทพร้อมดำเนินการร่วมกับสังคมเพื่อหยุดยั้งการแพร่ระบาดของโรคระบาดโควิด-19 และยังคงมุ่งมั่นตั้งใจในการพัฒนาระบบคุณภาพของงานและการบริหารจัดการงานได้อย่างราบรื่นไม่มีสะดุด

ฑีฆาก่อสร้าง สนับสนุนอาหารเพื่อช่วยเหลือทีมงานที่เข้าปฏิบัติหน้าที่ป้องกันในเขตน้ำท่วมกับทางเทศบาลนครนนทบุรี

4 ตุลาคม 2564 บริษัท ฑีฆาก่อสร้าง จํากัด (มหาชน)สนับสนุนอาหารเพื่อส่งมอบให้ทีมงานอาสาสมัครที่เข้าปฏิบัติหน้าที่เพื่อป้องกันน้ำท่วมในเขต จ.นนทบุรี ผ่านโครงการ ร่วมปันอิ่ม ปันสุข ซึ่งเป็นโครงการที่ริเริ่มโดยนายสรวิทย์ ฤกษ์จิรัฐติกาล ประธานคณะกรรมการชุมชนหมู่ 2 บางเขน อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี และคณะกรรมการชุมชนหมู่ 2 ฯ นำโดยนางสาวสุรีรัตน์ ทิมเทศ เลขานุการคณะกรรมการชุมชนหมู่ 2 บางเขน จังหวัดนนทบุรี พร้อมอาสาสมัครคณะกรรมการฯ ทางบริษัทให้ความสำคัญ และขอเป็นส่วนหนึ่งที่ร่วมช่วยเหลือดูแลท้องถิ่นเทศบาลเมืองนนทบุรีให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีไปด้วยกัน

PRNEWS-Quality-The-Line-Phahonyothin-Park-the-city-people

เราภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสรรค์ที่พักอาศัยคุณภาพ ที่ตอบโจทย์ความต้องการของคนเมือง #พลังฑีฆา

ใส่ใจทุกรายละเอียด เพื่อส่งมอบที่พักอาศัยที่ตอบโจทย์ความต้องการของคนเมืองเมื่อวันเสาร์ที่ 18 กรกฎาคม 2563 ผู้บริหารบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) นำโดย คุณอุทัย อุทัยแสงสุข ประธานผู้บริหารสายงานปฏิบัติการ และคุณองอาจ สุวรรณกุล ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายพัฒนาโครงการคอนโดมิเนียม พร้อมคณะ ลงพื้นที่ไซต์งานก่อสร้าง “เดอะ ไลน์ พหลโยธิน พาร์คคอนโดมิเนียม”