PR NEWS


ศูนย์รวมข้อมูลเผยแพร่ ข่าวสารกิจกรรมการดำเนินงานก่อสร้างและความเคลื่อนไหวองค์กร

สวัสดีปีใหม่ค่ะ…เป็นประจำทุกปีนะคะ ที่บริษัท ฑีฆาก่อสร้าง จำกัด 

สวัสดีปีใหม่ค่ะ…เป็นประจำทุกปีนะคะ ที่บริษัท ฑีฆาก่อสร้าง จำกัด ได้จัดกิจกรรมปีใหม่ให้กับคนงานทุกปี แต่ปีนี้เป็นปีแรกที่จัดพิเศษกว่าปีที่ผ่านมาค่ะ คือมีการจับฉลากแลกของขวัญ และแจกของขวัญให้กับคนงาน จะเห็นได้ว่าท่านกรรมการผู้จัดการ หรือ MD ของเราไม่ได้ให้ความสำคัญเฉพาะพนักงานเท่านั้น แต่ยังเห็นถึงความสำคัญของคนงานที่มีความตั้งใจทำงานมาทั้งปี จึงมีความประสงค์ให้จัดเลี้ยงคนงานในรูปแบบใหม่    

บรรยากาศการมอบของขวัญวันเด็ก

  คุณวีระศักดิ์ วานิชวัฒน์ (กรรมการผู้จัดการ) บริษัท ฑีฆาก่อสร้าง จำกัด เห็นความสำคัญของพนักงานทุกคน รวมถึงคนงาน จึงทำให้มีกิจกรรมดีๆ เกิดขึ้นหลายกิจกรรม ครั้งนี้ก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ทำต่อเนื่องกันมาทุกปี คือกิจกรรมปันน้ำใจ…สู่ลูกหลานคนงานฑีฆา ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 9 มกราคม 2559